Prezydent Krakowa zaprasza na IV Europejski Kongres Samorządów


Włodarze regionów i miast, burmistrzowie, wójtowie, a także organizacje pozarządowe, przedstawicielstwa ministerstw, agend rządowych oraz środowisk…

IV Europejski Kongres Samorządów


IV Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami…

III Europejski Kongres Samorządów [PODSUMOWANIE]


Kraków na dwa dni został samorządową stolicą Europy. Blisko 1800 osób – liderów regionalnych, przedstawicieli administracji państwowej, świata nauki…

Europejski Kongres Samorządów – Zdjęcia


Galerie Zdjęć Europejskiego Kongresu Samorządów

Dyskusja „Zrównoważony rozwój miast i regionów” na Kongresie w Krakowie


Podczas bloku tematycznego dotyczącego zrównoważonego rozwoju miast i regionów goście Kongresu mieli okazję zobaczyć prezentację Vasile Marandiuca,…

Dyskusja „Samorząd – historia – polityka” w ramach III Europejskiego Kongresu Samorządów


Moderatorem debaty był Arkadiusz Młynarczyk, Poseł na Sejm RP. W dyskusji wzięli udział Marek Lasota, Dyrektor Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila…

Dyskusje o migracji podczas III Europejskiego Kongresu Samorządów


Podczas III Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie odbyły się trzy debaty poświęcone problemowi migracji w ramach projektu ACCESS “European…

Sesja Plenarna „Solidarność i redystrybucja sposobem na wyrównywanie szans rozwojowych między regionami”


Przed Sesją Zamykającą III Europejskiego Kongresu Samorządów odbyła się prezentacja „Sytuacja finansowa samorządów” autorstwa Wojciecha Misiąga,…

Blok tematyczny „Koleją w przyszłość – rozwój transportu szynowego”


Spotkanie otworzyła prezentacja raportu "Koleją w przyszłość? Nierównowaga kolei – drogi", którą poprowadził Adrian Furgalski, Wiceprezes Zarządu…

Blok Tematyczny „Transgraniczne przestrzenie gospodarcze – od peryferii do motoru wzrostu”


Przed panelem odbyło się specjalne wystąpienie zatytułowane „Nowa polityka regionalna dla nowej Ukrainy”. Prelegentem był Jarosław Żaliło, Dyrektor…

Blok tematyczny „Inteligentne regiony i miasta – od wizji do strategii”


Dyskusję otworzyła prezentacja „Mobilna Karta Miejska” Krzysztofa Całki, Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu w firmie GoPay Sp. z o.o.. „Jest to produkt…

„Kształcenie kadr dla nowoczesnej gospodarki. Wdrażanie reformy edukacji” – wykład Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej


Bardzo ważnym gościem III Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie była Anna Zalewska, Minister Edukacji, która wystąpiła z wykładem:…