Komentarz eksperta: Wpływ Covid-19 na edukację w Czechach


Uczenie się na odległość za pomocą technologii cyfrowych jest możliwe, w niektórych przypadkach motywuje uczniów jeszcze bardziej i poprawia ich…

Nowoczesne kształcenie – narzędzie budowy Europy jutra [RELACJA]


Kształcenie jest obecnie jedną z priorytetowych kwestii i wyzwań stojących przed władzami państw europejskich. Od jakości systemów kształcenia i…

Edukacja jutra [RELACJA]


Młodzi, wykształceni obywatele, to olbrzymi kapitał dla każdego kraju. Dlatego podczas XIII Forum Europa-Ukraina ekspercie rozmawiali o tym, jak…

System edukacji w Czechach


Edukacja jest bardzo ważnym aspektem kształtowania człowieka, poczynając od wczesnego etapu jego rozwoju, poprzez wszystkie etapy życia. Dlatego też…

Współprzewodniczący ukraińsko-polskiej grupy międzyparlamentarnej Mykola Kniażycki uczestnikiem XIII Forum Europa-Ukraina


Swój udział w XIII Forum Europa-Ukraina, które odbędzie się w Rzeszowie 28-29 stycznia potwierdził Mykoła Kniażycki.

Zdrowe i wykształcone społeczeństwo jako najlepsza inwestycja w przyszłość. Jak to osiągnąć? [RELACJA]


Służba zdrowia na wysokim poziomie oraz ośrodki edukacyjne, które biorą pod uwagę potrzeby rynku pracy i oferują wykształcenie dobrej jakości oraz…

Nowy minister edukacji narodowej przyjedzie do Krynicy na Forum Ekonomiczne


Nowy minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski weźmie udział w tegorocznym Forum Ekonomicznym. W dyskusji o zmianach w oświacie uczestniczyć…

Prezydent Tarnobrzega – Dariusz Bożek o edukacji podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów


Jednym z czynników określających rozwój lokalny jest kreowanie odpowiednich warunków do tworzenia i utrzymania miejsc pracy. O tym jakie działania…

Gabriele Simoncini gościem XII Forum Europa-Ukraina


Prezes GENF International Consulting potwierdził swój udział w XII Forum Europa-Ukraina w Rzeszowie.

Szefowe resortów: rodziny, pracy i polityki społecznej oraz edukacji narodowej, gośćmi Forum Ekonomicznego 2018


Forum Ekonomiczne 2018 w Krynicy za 53 dni, a w systemie rejestracyjnym coraz więcej i coraz ważniejszych gości. Będą wśród nich na pewno minister…

Anna Zalewska wśród gości III Forum Przemysłowego


Udział w Forum Przemysłowym w Karpaczu (8-10 grudnia) potwierdziła minister edukacji narodowej. Anna Zalewska będzie uczestniczyła w panelu…