Czechy i Słowacja zawetowały uchwałę Rady Unii Europejskiej


W grudniu 2020 r. Czechy i Słowacja zawetowały uchwałę Rady UE, która zawierała postulaty Bułgarii odnoszące się do sporów z Północną Macedonią.…

Uniwersytet Ostrawski w czasie pandemii koronawirusa: wyzwania i możliwości


Po nagłych zmianach, które nastąpiły we wszystkich obszarach życia uczelni w marcu, i po miesiącach dostosowań polityki uczelni w celu pełnienia…

Pandemia koronawirusa a inwestycje zagraniczne – perspektywa czeska


Jednym z głównych skutków pandemii Covid-19, które obecnie widzimy, jest to, że łańcuchy dostaw ulegają zmianom i reorganizacji. Pandemia…

„Prawdziwe lekcje sprzed 75 lat” według Władimira Putina


Na łamach amerykańskiego magazynu „The National Interest” Prezydent Rosji opublikował artykuł na temat przyczyn II wojny światowej. Co oczywiste,…

Rozmowa z ekspertem: Jan Mládek o zamknięciu granic i nowej rzeczywistości


Sytuacja jest poważna, ale nie przesadzałbym z wpływem pandemii na przyszłość.

Rozmowa z ekspertem: Jan Mládek o wpływie Covid-19 na czeską i globalną gospodarkę


Myślę, że cena ropy naftowej i zapotrzebowanie na nią z pewnością odegrają kluczową rolę w tym kryzysie.

Komentarz eksperta: Wpływ Covid-19 na edukację w Czechach


Uczenie się na odległość za pomocą technologii cyfrowych jest możliwe, w niektórych przypadkach motywuje uczniów jeszcze bardziej i poprawia ich…

Dobre, bo czeskie! Produkty lokalne południowych sąsiadów Polski


Produkty gastronomiczne oraz wyroby rzemieślnicze zyskują popularność nie tylko w danym kraju, ale często również poza jego granicami. Dzięki wyrobom…

Historyczne miasta Czech


Podczas VI Europejskiego Kongresu Samorządów w Karpaczu, odbędzie się ciekawa dyskusja, dotycząca turystyki historycznej, która staje się coraz…

Szlak piwa czy szlak zamków? Jak efektywnie promować region?


VI Europejski Kongres Samorządów, odbędzie się 2-3 kwietnia w 2020 roku w Karpaczu. Miasto to leży w bliskiej odległości do granicy z Czechami.…

Brno będzie mieć metro?


Chyba w każdym kraju duże miasta konkurują ze stolicą pod względem infrastruktury, transportu czy turystyki. Nie inaczej jest w kraju naszych…

Podział administracyjny Czech


VI Europejski Kongres Samorządów, który odbędzie się w dniach 2-3 kwietnia 2020 w Karpaczu, będzie miejscem spotkania władz samorządowych z Polski…