Społeczne konsekwencje pandemii


Jakie będą skutki epidemii koronawirusa w życiu zawodowym i budżetach domowych? Wyniki badań CBOS analizuje prof. Henryk Domański, socjolog z…

Czas na biznes prawdziwie odpowiedzialny społecznie


Nowe czasy to szansa na rozwój idei biznesu odpowiedzialnego społecznie, a nawet biznesu odpowiedzialnego globalnie.

Społeczna odpowiedzialność biznesu – czy się opłaca?


Społeczna odpowiedzialność biznesu jest efektem postępu krajów rozwiniętych. Firmy, które początkowo dążyły głównie do zysków, zostały zmuszone do…