Społeczna odpowiedzialność biznesu – czy się opłaca?


Społeczna odpowiedzialność biznesu jest efektem postępu krajów rozwiniętych. Firmy, które początkowo dążyły głównie do zysków, zostały zmuszone do…