Przewodniczący Rady Programowej o Forum Ekonomicznym 2020


To najważniejsze w Europie Środkowo-Wschodniej miejsce dyskusji na tematy polityczne, gospodarcze i społeczne. Ponad 330 wydarzeń, kilka tysięcy…