Słowacja monitoruje przestrzeganie praw człowieka

Od początku 2018 roku Słowacja, jako członek Rady Praw Człowieka ONZ, monitoruje przestrzeganie praw człowieka w państwach członkowskich ONZ. Słowacja będzie się tym zajmować w ramach trzyletniej kadencji.

Rada monitoruje przypadki łamania praw człowieka w państwach ONZ, reaguje na sytuacje kryzysowe na świecie i służy jako międzynarodowe forum dialogu na temat ochrony i rozwoju praw człowieka. Członkowie Rady spotykają się trzy razy w roku na sesjach trwających nawet cztery tygodnie.

Priorytetami Słowacji w Radzie będą:

  • walka z wszelkimi formami rasizmu i ksenofobii,
  • aktywna realizacja celów zrównoważonego rozwoju, w tym promowanie praw dziecka,
  • promowanie prawa do wyznania, wiary oraz tolerancji religijnej.

Razem ze Słowacją członkami Rady w 2018 roku są: Belgia, Niemcy, Słowenia, Wielka Brytania, Węgry, Chorwacja oraz Hiszpania.

 

Źródła:
https://domov.sme.sk/c/20727891/slovensko-bude-sledovat-dodrziavanie-ludskych-prav-v-clenskych-statoch-osn.html
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zeman-by-uvital-castejsi-jednani-mezi-prezidenty-cr-a-madarska/1558858