Szwajcaria obniża podatek VAT

15.12.2017 – Joanna Nikel

Wraz z rozpoczęciem 2018 roku podstawowa składka podatku VAT zostanie w Szwajcarii obniżona z 8,0 do 7,7 proc. Zmiany nastąpią na mocy wrześniowego referendum, w którym Helweci wyrazili sprzeciw przeciwko dopłacie 0,3 proc. stawki VAT do funduszu emerytalnego i podniesienia podatku od towaru i usług do 8,3 proc.

Wobec sprzeciwu 53 proc. głosujących, rząd musiał powrócić do poprzedniej stawki tego podatku czyli 7,7 proc., która obowiązywała do 2011 roku. W Szwajcarii liczne produkty i usługi (żywność, lekarstwa, książki i gazety), które podlegają niższej stawce (2,5 proc.), a także szereg sektorów związanych z opieką zdrowotną i społeczną oraz edukacją, które są całkowicie zwolnione z podatku VAT.

Choć Szwajcaria nie jest członkiem Unii Europejskiej, przynależność do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) oraz Strefy Wolnego Handlu reguluje podstawy stosunków gospodarczych między Szwajcarią, a krajami UE. Kraj Helwetów w dużej mierze podlega europejskim przepisom dotyczącym podatku VAT w rozumieniu szóstej dyrektywy VAT (2006/112/WE). Obowiązująca obecnie w Szwajcarii 8-proc. wysokość podatku VAT jest już i tak najniższą stawką podatku VAT w Europie. Natomiast najniższa podstawowa stawka VAT obowiązująca w krajach Unii Europejskiej wynosi 17 proc. i korzystają z niej mieszkańcy Luksemburga. Podobną stawkę płacą mieszkańcy Malty (18 proc.) oraz Rumunii, Niemczech, na Cyprze i Litwie (19 proc.). Najwyższą składkę VAT płacą Węgrzy (27 proc.). W Polsce jest to 23 proc. W ciągu ostatniej dekady wysokość podstawowej składki VAT wzrosła aż w 21 państwach UE.

Źródła:
https://derstandard.at/2000069915142/Schweizer-Steuerreform-betrifft-3-000-oesterreichische-Betriebe
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Szwajcaria-obniza-podstawowa-stawke-VAT-do-7-7-proc-7558606.html
https://www.justlanded.com/polski/Szwajcaria/Przewodnik/Biznes/Podatki-w-Szwajcarii