Wzmocnienie, rozwój i integracja mediów polskich i polonijnych za granicą

Projekt przygotowany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich (FISW) oraz Fundację Nowy Staw z Lublina jest kontynuacją działań zrealizowanych w 2012 r. przez FISW oraz redakcję ukazującego się na terenie zachodniej Ukrainy „Kuriera Galicyjskiego”, których celem była profesjonalizacja i wsparcie merytoryczne mediów polonijnych na Ukrainie. Projekt adresowany jest ponownie do mediów polskich na Ukrainie, a także Białorusi, na Litwie, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Inicjatywa uzyskała rekomendację Departamentu Polonii i Polaków Za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i uzyskała dofinansowanie w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą”.

Cele projektu

Projekt jest adresowany do obecnych i przyszłych twórców polonijnych mediów – redaktorów naczelnych, dziennikarzy, wydawców, współpracowników i wolontariuszy, a także studentów polskiego pochodzenia z kierunków dziennikarskich. Jest ukierunkowany na podwyższenie poziomu merytorycznego i technicznego publikacji prasowych wytwarzanych przez tę grupę, szczególnie w zakresie nowych mediów, które odgrywają coraz większą rolę w informowaniu o życiu, sukcesach i problemach polskiej diaspory na świecie oraz podtrzymywaniu polskiej. Szybki rozwój techniki stawia przyszłość polonijnych mediów w zupełnie nowej sytuacji organizacyjno-finansowej. Od tego, jak odnajdą się one w nowych realiach, będzie zależał ich byt.

Celem projektu jest również integracja polonijnych redakcji w danych krajach oraz integracja międzynarodowa.

Projekt przewiduje:

Realizację dwóch 7-dniowych seminariów szkoleniowych z zakresu dziennikarstwa prasowego i internetowego (z uwzględnieniem multimediów), które wyposażą uczestników projektu w nowe kompetencje i umiejętności edytorskie. Szkolenia pozwolą też na nawiązanie nowych kontaktów i wymianę doświadczeń przedstawicieli polonijnych mediów z rożnych krajów. Szkolenia odbędą się w Lublinie (lipiec 2013) oraz Krakowie i Nowym Sączu (wrzesień 2013);

Wizyty studyjne uczestników seminariów w redakcji Onet.pl – największego portalu internetowego w Polsce, krakowskiego oddział Gazety Wyborczej – jednego z najbardziej poczytnych tytułów prasowych w Polsce, oraz redakcji portalu Sądeczanin.info – największego portalu informacyjnego w regionie Sądecczyzny i jednego z największych serwisów regionalnych w Polsce;

Uruchomienie portalu (bloga) internetowego, będącego platformą kontaktową dla uczestników projektu oraz narzędziem dla stymulowania aktywności środowiska dziennikarzy polonijnych z krajów na świecie. Witrynę, której uruchomienie zaplanowano na koniec lipca 2013 r., współtworzyć będą także dziennikarze nie uczestniczący bezpośrednio w projekcie;

Udział polonijnych dziennikarzy – uczestników seminariów szkoleniowych w XXIII Forum Ekonomicznym w Krynicy, unikalnym w skali kraju i Europy wydarzeniu gromadzącym najważniejszych polityków, ekonomistów i praktyków biznesu z całego świata. Udział w forum pozwoli uczestnikom projektu sprawdzić nabytą wiedzę i umiejętności, zapoznać się z międzynarodowym środowiskiem dziennikarskim obsługującym Forum oraz poznać najważniejsze problemy współczesnego świata, w tym problemy współczesnych mediów poprzez udział w dedykowanych panelach dyskusyjnych;

Wizytę na Forum Ekonomicznym Młodych Liderów w Nowym Sączu, która pozwoli nawiązać kontakty ze środowiskiem młodych polskich społeczników działających w 40 krajach świata – uczestników spotkania.

Stworzenie aktualnej bazy mediów polonijnych w Europie Wschodniej i Zachodniej;

Efekty:

Inicjatywa ma wpłynąć bezpośrednio na poziom wiedzy i umiejętności warsztatowych wyselekcjonowanej grupy 30 polonijnych dziennikarzy – uczestników projektu. Oczekuje się, że w efekcie szkolenia publikacje staną się jeszcze bardziej ciekawe i użyteczne w formie i treści. Beneficjenci szkolenia uzyskają też niezbędne umiejętności do pracy dziennikarskiej w Internecie i uzyskają wiedzę o możliwościach rozwoju mediów polonijnych w oparciu o ten kanał komunikacji. Szeroka i atrakcyjna aktywność publicystyczna przełoży się docelowo na zwiększenie oddziaływania mediów polonijnych na środowiska polskie za granicą, zwiększenie liczby odbiorców polonijnych mediów oraz zwiększenie dostępu do tych mediów.

Beneficjenci projektu uzyskają ponadto szeroką wiedzę i zapoznają się z konkretnymi rozwiązaniami z zakresu pozyskiwania funduszy na działalność polonijnych redakcji. W rezultacie uniezależnią się one od środków publicznych, uzyskiwanych od państwa polskiego, które obecnie są dla wielu pomiotów podstawą działalności. Projekt zintegruje też polonijne środowisko dziennikarskie doprowadzi do sytuacji, w której polonijne media są dla siebie partnerami.

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2013 r.”.

http://blogpolonia.com/

Pobierz:  Zaproszenie do udziału w projekcie