Aktywni, młodzi – wartość dla pracodawców

Szanowni  uczestnicy  Active Young the Value for Employers,

Dziękujemy za Wasz udział w projekcie, który zakończył się 14 grudnia 2013r.

Uprzejmie informujemy, że rozliczenia kosztów projektu  za  2013  zostały zrealizowane i zamknięte.

Zapraszamy za rok.

Instytut Studiów Wschodnich, organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój, w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi z Niemiec, Kazachstanu i Kirgizji, otrzymał dofinansowanie z Komisji Europejskiej na realizację projektu "Aktywni, młodzi – wartość dla pracodawców" w ramach programu "Młodzież w Działaniu" (działanie 3.2: Młodzież na świecie: współpraca z krajami nie sąsiadującymi z Unią Europejską). Projekt będzie realizowany od grudnia 2012 roku.

Działania projektu ukierunkowane są na wsparcie rozwoju społecznego i osobistego grupy młodych ludzi, wzmocnienie polityki ich zatrudnienia, nawiązanie dialogu z przyszłymi pracodawcami oraz wprowadzenie do dyskusji o przyszłym kształcie Europy i aktywnym uczestnictwie młodzieży w życiu publicznym.

W ramach projektu, międzynarodowa grupa młodzieży z Polski, Niemiec, Kazachstanu i Kirgizji wzięła udział w dwutygodniowym szkoleniu i wizycie studyjnej w Polsce w sierpniu i wrześniu 2013 roku. Była to znakomita to okazja do wymiany doświadczeń, integracji, współpracy przy rozwiązywaniu wspólnych problemów, a także bliższego przyjrzenia się aspektowi tolerancji i szacunku dla odmienności. Program szkolenia obejmował m.in.: wsparcie zatrudnienia i mobilności ludzi młodych, zagadnienia związane z budową społeczeństwa obywatelskiego, politykami Unii Europejskiej (Strategia Europa 2020) w kontekście zapobiegania wykluczeniu ludzi młodych (rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu).

Prowadzone były również działania w mediach społecznościowych promujące politykę zatrudnienia ludzi młodych. Dodatkowy element stanowią publikacje przygotowane specjalnie do tego projektu, związane z rozwojem umiejętności młodzieży i ułatwieniem im uczestnictwa w życiu społecznym.

Działania związane z projektem są wspierane przez Klub Praktykanta Forum Ekonomicznego – nową inicjatywę Instytutu Studiów Wschodnich. Klub ma stwarzać możliwość wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy aktywną młodzieżą, a Partnerami Forum Ekonomicznego.