Polsko-Ukraińska wymiana młodzieży 2012

                                                

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Edukacji Narodowej RP

 

Polsko-Ukraińska wymiana młodzieży 2012

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Pozarządowym Ukraina–Polska–Niemcy w Kijowie realizuje projekt "Letnia szkoła młodzieżowa RAZEM RAŹNIEJ", który jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Edukacji Narodowej RP. Celem projektu jest rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami polskim i ukraińskim ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia.

W letniej szkole organizowanej na Sądecczyźnie weźmie udział 10 uczniów z kilku sądeckich gimnazjów oraz 10 uczniów z partnerskich szkół na Ukrainie. W czasie 7-dniowych warsztatów, mających charakter stacjonarny i wyjazdowy, odbędą się lekcje o Polsce i Ukrainie oraz ich wspólnym sąsiedztwie, uczące dialogu międzykulturowego, tolerancji i zrozumienia dla różnorodności. Istotnym elementem "Letniej szkoły młodzieżowej RAZEM RAŹNIEJ" będą zajęcia poświęcone wolontariatowi oraz edukacji obywatelskiej, która ma na celu kształtować wśród uczestników projektu postawę zaangażowaną i partycypującą w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym.