Wsparcie MSP na Białorusi 2010

 

 

            

 

Poprawa jakości funkcjonowania małych przedsiębiorstw to jeden z głównych celów projektu „Efektywne zarządzanie jako podstawa rozwoju gospodarczego – wsparcie małego biznesu na Białorusi”, którego realizacja rozpocznie się w czerwcu tego roku.

Celem projektu, współfinansowanego przez polski MSZ,  jest poprawa jakości funkcjonowania małych przedsiębiorstw na Białorusi, a także wsparcie demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Realizowany projekt ma przyczynić się do aktywizacji mieszkańców w sferze prowadzenia własnej działalności gospodarczej i poszerzenia wiedzy na tematy gospodarcze, oraz sprzyjać współpracy przedsiębiorców z regionalną administracją i organizacjami pozarządowymi. Program zostanie objęta grupa około 70 przedsiębiorców.

Szkolenia podzielone zostaną na dwa bloki:
Blok 1 - cztery intensywne dni szkoleniowe. W trakcie których odbędą się seminaria, bezpośrednie spotkania z administracją państwową oraz polskimi przedsiębiorcami,  którzy przedstawią sprawdzone rozwiązania funkcjonujące w Polsce. Uczestnikami wyjazdu szkoleniowego do Polski będzie grupa 40 przedsiębiorców reprezentujących różne branże. Przewiduje się udział zarówno kierownictwa jak i specjalistów średniego szczebla firm.

Blok 2 - dwudniowe warsztaty doszkalające w Mińsku prowadzone przez 5 ekspertów, którzy zostaną wyłonieni na podstawie ankiety przeprowadzanej w ostatnim dniu szkoleń w Polsce. Weźmie w nich udział grupa około 70 osób. Warsztaty będą odpowiadać na konkretne pytania dotyczące pojawiających podczas szkoleń w Polsce problemów.

Podsumowaniem realizacji projektu będzie opracowana publikacja  on – line uwzględniająca wszystkie poruszane w trakcie szkoleń i badań ankietowych zagadnienia.

Na Białorusi, gdzie obserwujemy powolne tempo realizacji reform rynkowych, skomplikowane warunki ekonomiczne, skłania do zbadania licznych aspektów działalności małych przedsiębiorstw i szukania mechanizmów ich aktywizacji.