Wsparcie MSP na Białorusi 2009

                   

 

Seminarium "Efektywne zarządzanie państwem i biznesem jako podstawa rozwoju gospodarczego – wsparcie małego biznesu na Białorusi.”

24-25 listopada 2009, Mińsk, Białoruś

 

      W dniach   24-25 listopada w stolicy Białorusi  Mińsku, w  hotelu "Białoruś", odbyło się  seminarium w ramach programu: "Efektywne zarządzanie państwem i biznesem jako podstawa rozwoju gospodarczego – wsparcie małego biznesu na Białorusi.” Organizatorem seminarium była Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy oraz   stowarzyszenie Miński Stołeczny  Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Seminarium odbyło się pod patronatem polskiego  Ministerstwa Spraw Zagranicznych  oraz przy wsparciu Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi. W seminarium uczestniczyło niemal 100 właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw z całej Białorusi.

      Doświadczenia polskich organizacji reprezentujących interesy przedsiębiorców, w tym stowarzyszeń przemysłu omówił  Michał Konwicki – Dyrektor Krajowej Izby Gospodarczej. Uczestnicy seminarium bardzo interesowali się współpracą zagraniczną związków polskich przedsiębiorców oraz korzyściami płynącymi  z przynależności do organizacji międzynarodowych.

     Szczególne zainteresowanie wzbudził też wykład Wiesława Pokładka , Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Mińsku, nt. „Wymiana handlowa Polska-Białoruś -współpraca eksportowo-importowa, konsorcjum ds. eksportu”. Podczas ożywionej dyskusji wielokrotnie poruszano temat obecnego stanu współprac i możliwości szybkiego jej rozwoju.

     Nie mniej uwagi uczestnicy seminarium poświęcili  bardzo obszernemu przedstawieniu możliwości współpracy przedsiębiorców z władzami samorządowymi w Polsce zaprezentowane przez Bernarda Stawiarskiego wójta gminy Chełmiec, największej gminy w Polsce. Wykład „Doświadczenia lokalne i regionalne współpracy sektora przedsiębiorstw z sektorem administracji państwowej i terenowej.” Białoruskich biznesmenów  bardzo interesowało to jak władze samorządowe mogą wspierać małe i średnie  przedsiębiorstwa ze swojego obszaru. I tu znów dyskusja była bardzo ożywiona, a liczne pytania doczekały się wyczerpujących wyjaśnień ze strony wójta Stawiarskiego, którego gmina w ostatnich latach uzyskała ogromny boom inwestycyjny.
    
     Program szkolenia uzupełniły wykłady przedstawicieli Instytutu.  Jerzy Bochyński, Prezes Instytutu przedstawił wykład: „Zarządzanie  i przywództwo w firmie – jak kierować ludźmi żeby ich za sobą porwać? Dobre praktyki i know-how.”  Paweł Piszczek, Dyrektor Biura Prasowego omówił temat: „Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie – Internet w strategii marketingu, narzędzie i formy telemarketingu, tworzenie i funkcjonowanie handlowych placówek elektronicznych.”