Wizyta studyjna dla Rosjan: reforma samorządowa w Polsce

Wizyta studyjna: Reforma samorządowa i budowa społeczeństwa obywatelskiego – doświadczenia polskie

W dniach 25 maja – 1 czerwca br. Szkoła Forum Ekonomicznego zorganizowała wizytę studyjną dla przedstawicieli władz regionalnych, organizacji pozarządowych, mediów lokalnych i środowisk akademickich z kilkunastu regionów Rosji, m.in: Riazań, Wołgograd, Krasnojarsk, Tambow, Twer, Dagestan, Buriacja, Stawropol.

Tygodniowy pobyt w Polsce obejmował wykłady i spotkania w takich instytucjach jak: Urząd Miasta Krakowa, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja Batorego, Instytut Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Gazeta Krakowska, Nowohuckie Centrum Kultury, Krakowski Park Technologiczny, Urząd Miasta Nowy Sącz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Urząd Gminy w Rytrze.

Projekt jest wspólfinansowany przez program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności RITA/STP – wizyty studyjne w Polsce 2007-2008, realizowany przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Fundację Edukacja dla Demokracji.