Szkoła zimowa w Nowogrodzie Wielkim

Przestrzeń Bałtycko-Czarnomorska. Historia i współczesność.
Szkoła Zimowa w Nowogrodzie Wielkim, 17-23 lutego 2008

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, w ramach realizacji projektu Szkoła Forum Ekonomicznego, w lutym 2008 r. zorganizowała udział polskich studentów w zajęciach Szkoły Zimowej w Nowogrodzie Wielkim. Szkoła Zimowa jest przedsięwzięciem Centrum Polityki Międzynarodowej i Regionalnej z Sankt Petersburga (http://www.cirp.ru/). Zajęcia trwające 7 dni poświęcone były problematyce regionu Bałtycko-Czarnomorskiego. Uczestnikami byli studenci starszych lat, doktoranci, nauczyciele akademiccy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z następujących państw: Rosja, Białoruś, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Mołdawia, Ukraina, Słowacja, Chorwacja, Niemcy, Dania.

Z inicjatywy Instytutu Wschodniego w Szkole Zimowej w Nowogrodzie Wielkim uczestniczyło 5 studentów z UJ oraz 2 z PWSZ w Nowym Sączu. Osoby te zostały wybrane z grupy studentów, którzy odbywają praktyki studenckie pomagając przy organizacji Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju. Co roku w praktykach uczestniczy około 170 studentów z następujących uczelni: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie.