Społeczeństwo obywatelskie – wizyta studyjna

Wizyta studyjna w Krakowie, kwiecień 2009

10-osobowa grupa studentów z Białorusi, Rosji i Ukrainy wzięła udział w  zajęciach zorganizowanych przez Szkołę Forum Ekonomicznego, których celem było pokazanie polskich doświadczeń w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Studenci wzięli udział w kilkunastu wykładach, prezentacjach, dyskusjach i warsztatach.

"Za dużo kapitalizmu, za mało kapitału… społecznego" – wykładem na ten temat rozpoczął zajęcia dla studentów profesor Jerzy Hausner, Kierownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego (GAP UE) w Krakowie.

Instytut Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego – pod kierunkiem dr Joachima Dieca, adiunkta habilitowanego - zorganizował dwie dyskusje z udziałem studentów UJ: "Jaka będzie przyszłość Europy?"  i "Rola szkolnictwa wyższego w przełamywaniu stereotypów".

W czasie warsztatów prowadzonych przez Jakuba Głowackiego, asystenta GAP UE i Adama Gełeckiego - menedżera Fundacji GAP nasi goście dzielili się pomysłami na aktywizację społeczną młodego pokolenia, ukierunkowanymi na budowę kapitału społecznego.

W programie znalazły się również prezentacje i spotkania w takich instytucjach, jak: Stowarzyszenie u Siemachy, Małopolski Instytut Kultury, Onet.pl, Gazeta Krakowska, Nowohuckie Centrum Kultury, Urząd Miasta Krakowa, Urząd Miasta i Gminy Niepołomice, NSZZ Solidarność o/Małopolska

Nie zabrakło również atrakcji krakowskiego życia studenckiego – udział w imprezach i wydarzeniach kulturalnych, w których towarzyszyli studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Projekt jest wspólfinansowany przez program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności RITA/STP – wizyty studyjne w Polsce 2009-10, realizowany przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Fundację "Borussia".