„Pomoc mołdawskim radnym samorządowym z małych i średnich miast w budowaniu demokracji lokalnej”

W ramach Szkoły Forum Ekonomicznego Instytutu Studiów Wschodnich w Warszawie realizowany jest projekt „Pomoc mołdawskim radnym samorządowym z małych i średnich miast w budowaniu demokracji lokalnej".

Projekt ma na celu pobudzenie wyobraźni lokalnych „polityków” co do możliwości budowania demokracji w terenie i realizacji celów społeczności, w których działają.

W szkoleniach z zakresu rozwoju samorządności lokalnej w Polsce, partnerstw publiczno-prywatnych, współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, sposobów pozyskiwania i wykorzystania funduszy zewnętrznych oraz współpracy międzynarodowej lokalnych organizacji pozarządowych w oparciu o partnerstwo samorządów uczestniczyła grupa 14 mołdawskich radnych samorządowych z mołdawskich miast Balti, Hincesti, Comrat, Orhei, Cahul, Soroca, Ungheni, Edinet, Causeni.

Podczas pobytu szkoleniowego w dniach 06 – 11 wrześnie 2009 r. mołdawscy samorządowcy odbyli warsztaty oraz spotkania m.in. z Przewodniczącym Rady Powiatu Nowosądeckiego – Stanisławem Wanatowiczem oraz Jerzym Górką  i Janem Dziedziną – Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu.

 

  

Poruszane były zagadnienia współpracy jednostek społecznych i politycznych na szczeblu lokalnym w tworzeniu koalicji na rzecz lokalnych interesów. Podczas debaty  uczestnicy żywo interesowali się strukturą polskiego samorządu, zarządzaniem finansami powiatu, a szczególnie formami wspierania organizacji pozarządowych.

Na wiele pytań odpowiedzieli również kolejni prelegenci szkoleń – Wiesława Borczyk – koordynator Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Monika Bochenek – pełnomocnik Zarządu Powiatu Nowosądeckiego ds. Pozyskiwania Środków Pomocowych.

  

  

Uczestnicy gościli także w Nowosądeckim ratuszu, gdzie dyskutowali na temat funkcjonowania sądeckiego i mołdawskiego samorządu z prezydentem Miasta Nowego Sącza Ryszardem Nowakiem oraz Przewodniczącym Rady Miasta Arturem Czerneckim i Prezydium Rady. Zostali także zaproszenie do udziału w Sesji Rady Miasta.

   

Projekt współfinansowany jest w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r.