Informacje o projekcie

Projekt ma na celu aktywizację gospodarczą środowisk polonijnych, a także wzmocnienie ich potencjału oraz rozwinięcie, bądź zapoczątkowanie ich kontaktów z polskimi firmami oraz instytucjami otoczenia biznesu. W związku z tym, zostanie przeprowadzonych 6 seminariów szkoleniowych o tematyce biznesowej. Szkolenia odbywać się będą równolegle w Dublinie oraz Londynie. Długofalowym efektem projektu będzie poprawa wizerunku brytyjskiej i irlandzkiej Polonii i przedstawienia polskich firm jako solidnych i pewnych partnerów w relacjach biznesowych oraz wzmocnienie ich kontaktów z biznesem w Polsce. W ramach projektu zostanie przygotowany i zaprezentowany raport dot. polskiej przedsiębiorczości za granicą. Raport będzie prezentowany podczas 25. Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju.
 
Cele:
 
Celem projektu jest wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw na terenie Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz wzmocnienie ich współpracy z polskimi instytucjami oraz potencjalnymi przedsiębiorstwami partnerskimi. Ma się to z kolei przyczynić do poprawy pozytywnego wizerunku polskiej społeczności jako wiarygodnego i solidnego partnera biznesowego oraz pozwoli w przyszłości zniwelować przyczyny wielu nieporozumień oraz wzajemnych oskarżeń i animozji.
 
Cele szczegółowe:
 
przeszkolenie 20 polonijnych przedsiębiorców z Wielkiej Brytanii i 20 z Irlandii w zakresie prowadzenia i rozwoju biznesu;
przeszkolenie 20 polonijnych przedsiębiorców z Wielkiej Brytanii i 20 z Irlandii w zakresie nawiązywania międzynarodowych kontaktów/partnerstwa;
Opracowanie i publikacja raportu podsumowującego;
zorganizowanie i przeprowadzenie prezentacji raportu podsumowującego podczas międzynarodowej konferencji gospodarczej w Polsce
 
Projekt Polbusiness jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu na realizację zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 roku”
 
 
Projekt Polbusiness jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu na realizację zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 roku”