Szkoła Forum

Szkoła Forum Ekonomicznego to inicjatywa na rzecz edukacji społecznej i politycznej, a także współpracy i budowania zaufania między narodami Europy.

Instytut Studiów Wschodnich w ramach Szkoły Forum Ekonomicznego realizuje projekty skierowane do działaczy organizacji pozarządowych, młodych leaderów, przedstawicieli administracji i samorządów lokalnych, sektora biznesu oraz dziennikarzy z Europy Środkowej i Wschodniej.

Celem prowadzonych działań jest budowa przyjaznego klimatu dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej między państwami, wsparcie transformacji w krajach byłego ZSRR, przekazywanie dobrych praktyk oraz polskiego doświadczenia w zakresie działań ekonomicznych, społecznych, kulturalnych i oświatowych służących lepszemu zrozumieniu przez obywateli procesów zachodzących w trakcie zmian ustrojowych.

We współpracy z Partnerami z państw Partnerstwa Wschodniego, Grupy Wyszehradzkiej, Azji Środkowej, z Rosji, a także partnerami z Unii Europejskiej od wielu lat realizowane są projekty wspierane przez programy krajowe, unijne i międzynarodowe, m.in. szkolenia i wizyty studyjne dla samorządowców, liderów organizacji pozarządowych, dziennikarzy, przedstawicieli MSP, wymiany młodzieży, małe konferencje tematyczne a także przedsięwzięcia sportowe zachęcające obywateli do aktywnego spędzania czasu.

W wydarzeniach Szkoły Forum Ekonomicznego w latach 2006-2013 wzięło odział 1500 osób z  kilkunastu krajów. 

Pytania dotyczące Szkoły Forum Ekonomicznego prosimy kierować na adres: projekty@isw.org.pl