Systemy emerytalne wyzwaniem dla nowych krajów członkowskich UE z Europy Środkowej i Południowej (CSE)

Pandemia będzie stanowić kolejne wyzwanie dla systemów emerytalnych. Jest to efekt prognozowanego spadku zatrudnienia oraz pogarszającej się sytuacji finansów publicznych. Autorzy opracowania uważają, że należy dążyć do podniesienia górnej granicy wieku ekonomicznego, która w krajach CSE jest nawet o 10 lat niższa niż w Szwecji. Gdyby w najbliższych latach dzietność znacząco wzrosła to efekty dotyczące finansowania systemu emerytalnego byłyby odczuwalne dla za 3 – 4 dziesięciolecia.

Autorzy: Agnieszka Chłoń-Domińczak, Ewa Cichowicz, Marek Góra, Joanna Rutecka-Góra.