Susza problemem przyszłości – jak jej zapobiec?

W warunkach globalizacji gospodarczej samowystarczalność żywnościowa kraju jest rozumiana jako zdolność całej gospodarki do pokrycia krajowego popytu na żywność. Samowystarczalności żywnościowej może zagrozić susza.

Zmiany klimatyczne są wielkim problemem dla całego świata. Jedną z ich negatywnych konsekwencji jest susza, coraz częściej dotykająca rejony świata, które nigdy wcześniej nie miały do czynienia z tym problemem. Susza i brak wody będą wymagać wielkich inwestycji do środków, których zadaniem będzie zapobieganie albo minimalizowanie jej negatywnych skutków. Czy światowe rządy są przygotowane na suszę?

Susza i brak wody w różnych rejonach świata powodują wielkie problemy nie tylko gospodarcze, ale również społeczne. Jednym z podstawowych zadań państw jest dbanie o potrzeby obywateli. Susza może spowodować wzrost cen żywności, co może doprowadzić aż do głodu najmniej zarabiającej części społeczeństwa i z tym wiąże się ryzyko powstawania niepokojów społecznych. Jakie są plany na to, żeby zapobiec najczarniejszym scenariuszom? Zapraszamy do Karpacza! Będziemy o tym rozmawiać podczas IV Forum Przemysłowego.