Strategia zarządzania finansami Jednostek Samorządu Terytorialnego

Polisy to dla samorządów szansa na ograniczenie wydatków na pokrywanie strat. Wymagają jednak równowagi między ceną polisy a gospodarnością.

W dyskusji o ryzyku ubezpieczeniowym w kontekście zabezpieczenia działań samorządów, zatytułowanej „Strategia zarządzania finansami Jednostek Samorządu Terytorialnego” i moderowanej przez Aleksandrę Wysocką, redaktor prowadzącą „Gazety Ubezpieczeniowej” wzięli udział przedstawiciele świata finansów, ubezpieczycieli i samorządów .

– Polisa ubezpieczeniowa to jest najdroższa w życiu kartka, jeżeli nie ma żadnej szkody, natomiast jeśli ta szkoda zaistnieje, to staje się ona bezcenna, gdyż za drobną opłatą ubezpieczyciel przejmuje na siebie ciężar likwidacji tej szkody i zwrotu poniesionych w związku z nią kosztów – mówił Rafał Kiliński, prezes Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW), podczas panelu poświęconego strategii zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego.

W ocenie ubezpieczycieli świadomość ubezpieczeniowa w Polsce jest niewielka, pieniądze wydane na składkę często uważane są za zło konieczne, a samorządy główny nacisk kładą nie na zakres ubezpieczenia, ale na cenę, tymczasem w wypadku polis niska cena zwykle łączy się z dużą liczbą wyłączeń. Samorządy mogą przystępować do towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (TUW). Zdaniem prof. Marii Płonki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ich popularność wraca po ponad 40 latach niebytu. Dziś mają ok. 18-proc. udział w rynku. 

 

– Przystąpienie jednostki samorządowej do TUW wymaga dokładnego rozeznania się w korzyściach, ale i kosztach, dokładnych analiz i symulacji – mówi prof. Płonka. Dla samorządów, podlegających ustawie o finansach publicznych, wejście w formułę wzajemnościową wiąże się z dodatkowym ryzykiem, jednak do udziału zachęcać mogą np. potencjalne zwroty składki, gdy dane TUW osiągnie nadwyżkę w rachunku technicznym ubezpieczeń.

 

 

Gminy potrzebują przede wszystkim polis od szkód pogodowych. – Wachlarz ryzyk związanych z naszą działalnością jest duży, najczęściej chodzi o wichury, podtopienia, ale są też ryzyka takie, jak wypadek strażaka podczas ćwiczeń czy uszkodzone samochody – mówiła Anna Grygierek, burmistrz miasta Strumień. Przyznała, że pojawiają się nowe ryzyka, związane z zagrożeniem cybernetycznym czy ochroną danych osobowych, z którymi samorządy nie wiedzą jeszcze, co zrobić. Rafał Kiliński spodziewa się, że polisy takie będą coraz popularniejsze. – Myślę, że te produkty potanieją na tyle, że będą dostępne również dla samorządów – mówi prezes TUW PZUW. Samorządy mają szereg obaw związanych ze skomplikowaną ofertą polis. – Prym wiedzie obawa przed dopłatą, drugie jest pytanie, czy umowa bez przetargu nie spowoduje problemów prawnych – mówił Rafał Kiliński. Polisy to dla samorządów szansa na ograniczenie wydatków na pokrywanie strat. Wymagają jednak równowagi między ceną polisy a gospodarnością.

Rafał Kiliński, prezes zarządu TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych tak podsumowuje stanowisko reprezentowanego przez siebie podmiotu:

– Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym w Jednostkach Samorządu Terytorialnego to bardzo złożony proces m.in. z uwagi na mnogość i różnorodność podmiotów wchodzących w ich skład.  Każdy program ubezpieczeniowy dla JST przygotowany przez TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych to efekt indywidualnego podejścia,  rozpoznania potrzeb konkretnego samorządu i poznania jego specyfiki. Wszystkie składowe polisy są ustalane w drodze rozmów i negocjacji – nie są to surowe zapisy SIWZ. Powołując Związek Wzajemności Członkowskiej dla JST nastawiamy się na długookresową współpracę, która gwarantuje analizę poszczególnych ryzyk i obniżanie ich wyceny w sytuacji, gdy pewne szkody nie występują. W TUW PZUW proponujemy ofertę szytą na miarę – nie sprzedajemy rozwiązań pakietowych, ponieważ nie ma w Polsce dwóch jednakowych samorządów. Grupa PZU, w skład której wchodzi TUW PZUW, to grupa z ogromnym doświadczeniem, jedna z największych instytucji finansowych w naszej części Europy, dysponująca ogromnymi kapitałami i narzędziami analizy rynku. Jednym z nich jest zespół ekspertów od inżynieryjnej oceny ryzyka, którzy doradzają jak optymalizować ryzyko ubezpieczeniowe np. na etapie projektowanych przez samorząd inwestycji.