Stanisław Karczewski w dyskusji o Polsce na arenie międzynarodowej i w Europie

O polskiej strategii budowania interesów na arenie międzynarodowej oraz możliwych postawach Europy w obliczu globalnej rywalizacji będzie mówił podczas XXIX Forum Ekonomicznego marszałek senatu Stanisław Karczewski. Marszałek będzie także jednym z gospodarzy Forum Polonijnego, którego głównym partnerem jest Senat RP.

Stanisław Karczewski w trakcie tegorocznej edycji Forum Ekonomicznego uczestniczyć będzie w dyskusjach o Polsce i Europie. Swoje zdanie wypowie podczas panelu „Dobrze być Polakiem – jak dbamy o polskie interesy i wartości na arenie międzynarodowej?”

Według danych ze „Strategii polskiej polityki zagranicznej” ministerstwo spraw zagranicznych w latach 2017 – 2021 skupia się na wzmocnieniu bezpieczeństwa kraju, utrzymaniu rozwojowych warunków gospodarczych na arenie międzynarodowej, odbudowie pozycji w Unii Europejskiej. Przejawów spełniania tych celów, można doszukiwać się w spotkaniach polskich i zagranicznych przedstawicieli, na przykład wizyty Andrzeja Dudy w USA u Donalda Trumpa. Pomimo jednak dostrzeżenia przez Polaków pozytywnych aspektów, które sprawiły, że według nich bezpieczeństwo w kraju poprawiło się a członkostwo w Unii Europejskiej niesie ze sobą pozytywne skutki, około 50% badanych, według raportu SELECTIV polską politykę zagraniczną oceniło jako neutralną lub złą. Jakie jeszcze działania mogą podjąć polscy dyplomaci, aby zwiększyć znaczenie Polski na arenie międzynarodowej? Jak polonia zagraniczna może budować obraz Polski w innych krajach?

Inną kwestią jest, fakt, że Polska w trakcie budowania swojej pozycji wśród innych państw, jest również częścią globalnej rywalizacji. Coraz częściej słyszy się o eskalacji gospodarczego konfliktu pomiędzy USA a Chinami. W związku, iż jest to konflikt pomiędzy dwoma gigantami, pozostałe kraje są zmuszone do zajęcia konkretnego stanowiska odnoście sporu. Jaka strategia Polski i pozostałych krajów europejskich jest najbardziej korzystna?

Stanisław Karczewski  – marszałek senatu IX kadencji, pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.