Społeczeństwo obywatelskie jednym z tematów Europejskiego Kongresu Samorządów

Paulina Sudoł

Podczas V Europejskiego Kongresu Samorządów nie zabraknie tematów społecznych. Jednym z nich będzie panel dyskusyjny poświęcony znaczeniu społeczeństwa obywatelskiego w procesie budowania silnego regionu.

Samorządy coraz śmielej angażują obywateli w procesy podejmowania decyzji, które mają służyć zaspokajaniu potrzeb całej społeczności lokalnej. Inteligentne miasto przekształca się w Human Smart City – miasto współtworzone przez samych mieszkańców. To właśnie Smart Citizens pomagają władzom wskazać sposób w jaki powinno się korzystać z rozwoju technologicznego i środków finansowych, by w najlepszy sposób wykorzystać potencjał miejskiego organizmu.

Społeczeństwo obywateli jest aktywne i samodzielnie. Organizuje się w swoich działaniach i wspólnie podąża do wcześniej wyznaczonych celów. Funkcjonuje samodzielnie, z własnej woli i inicjatywy, bez impulsu płynącego od władzy centralnej. Jest również niezależne od władzy państwowej. Nie oznacza to jednak, że rywalizuje ono z państwem, wręcz przeciwnie. Świadomość członków społeczeństwa jest na tyle rozbudowana, iż wspólnie z organami władzy dążą oni do zaspokajania zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli, które wynikają ze współżycia ludzi w społeczeństwie.

Idea społeczeństwa obywatelskiego pojawiła się już w starożytności. Najprawdopodobniej jako pierwszy pojęciem społeczeństwa cywilnego (poprzedzającego społeczeństwo obywatelskie) posłużył się Arystoteles. W czasach nowożytnych społeczeństwo obywatelskie swoje fundamenty znalazło w angielskiej myśli społecznej. Koncepcję kolejno głosili, Thomas Hobbes, John Locke, a także David Hume. To właśnie idea społeczeństwa obywatelskiego stała się podstawą nowej koncepcji – umowy społecznej. Jak argumentował Locke – „człowiek należy do ustanowionego przez Boga porządku natury, ale również do innego, który powstaje w wyniku umowy społecznej, a na tym porządku właśnie wspiera się społeczeństwo obywatelskie”.

W kolejnych latach idea społeczeństwa obywatelskiego nie tylko rozwijała się, ale również uległa pewnym modyfikacjom. W wieku XIX głównym propagatorem tej koncepcji był Georg Wilhelm Friedrich Hegel filozof niemiecki, a na początku dwudziestego stulecia Włoch Antonio Gramsci. Ich przemyślenia dotyczyły jednak bardziej tego, jak społeczeństwo obywatelskie powinno wyglądać, niż tego jak dokładnie należy je definiować. Hegel uważał, że społeczeństwo obywatelskie stanowi jeden (ostatni) z trzech filarów całego społecznego systemu, na który dodatkowo składały się wspólnota narodowa i państwo.

O tym jak w obecnych czasach należy definiować pojęcie społeczeństwa obywatelskiego i w jaki sposób wykorzystać potencjał drzemiący w obywatelach rozmawiać będą uczestnicy panelu dyskusyjnym „Siła mieszkańców siłą samorządu – rola i znaczenie społeczeństwa obywatelskiego”.

Panel zapowiada się bardzo interesująco. Udział w nim potwierdzili: Beata Klimek, prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Marek Materek, prezydent Miasta Starachowice oraz prezydent Miasta Zgierza, Przemysław Staniszewski. W panelu nie zabraknie również gości z zagranicy. Doświadczeniami z Włoch podzieli się Francesca Traldi, współpracująca z rzymskim oddziałem Fundacji Konrada Adenauera. Swój udział zapowiedziała również Iveta Kazoka, Dyrektor łotewskiego Centrum Studiów nad Polityką Publiczną PROVIDUS. Całością dyskusji pokieruje Dominik Jaśkowiec, Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Źródła:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82ecze%C5%84stwo_obywatelskie