Sesja Plenarna „Niedokończona integracja a aspiracje krajów europejskich”

Jacek Krupa, marszałek Województwa Małopolskiego, zainaugurował XXVII Forum Ekonomiczne. Skupił się na stwierdzeniu, że konferencje takie jak ta w Krynicy-Zdroju są kluczowe w czasach wielkiego zwątpienia w idee europejskie i mogą być odpowiedzią na trudne czasy.

Filip Thon, prezes Innogy w Polsce, powitał gości Forum. – Dlaczego ważne jest by spotykać się tu w Krynicy? Forum Ekonomiczne to unikatowa okazja do dyskusji, dla polityków, ludzi gospodarki i specjalistów – mówił Thon. – Energetyka, w której się specjalizuję, to również pomost dla gospodarki i debaty o niej są szczególnie ważne.

Sesję plenarną otworzyła moderator Manuela Kasper-Claridge, szef Działu Gospodarczego Deutsche Welle. Podkreśliła, że tematem sesji jest przyszłość integracji europejskiej szczególnie z perspektywy krajów aspirujących do członkostwa w UE.

Jako pierwszy głos zabrał Andrzej Duda, prezydent RP. Podziękował pozostałym głowom państw za obecność w Krynicy.  – My Polacy jesteśmy obywatelami państwa, które przez lata aspirowało do bycia członkiem Unii Europejskiej. To zakończyło się sukcesem, a zdecydowana większość Polaków uważa to za ogromną wartość – oznajmił prezydent. Andrzej Duda omówił następnie szereg kryzysów nękających wspólnotę europejską, w tym finansowy, uchodźczy i ten związany z Brexitem. Prezydent stwierdził, że choć było dużo krytycznych momentów, obecnie Unia skutecznie działa na rzecz zażegnania istniejących problemów. – Naszym dążeniem, w Polsce, jest wyraźna poprawa jakości życia Polaków i osiągnięcie poziomu krajów Europy Zachodniej” dodał Duda. Za najważniejsze wyzwania dla państw integrujących się z Europą, których przedstawiciele byli obecni na sesji, prezydent uznał zacofanie cywilizacyjne związane z epoką komunizmu w Europie Wschodniej. – Unia powinna być dalej otwarta na nowych członków – podsumował Duda. – Prawdziwą porażką Unii będzie jej podział na wiele prędkości, co może zaowocować jej rozpadem – zauważył.

Gjorge Ivanov, prezydent Macedonii stwierdził, że „obszar Bałkanów przeżył wiele trudnych chwil, które oddaliły dla niego perspektywę europejską”. Podkreślił, że Macedonia jest w nieuprzywilejowanej pozycji ponieważ jej akcesja jest blokowana przez międzynarodowe ustalenia oraz politykę sąsiadów. – Jesteśmy wdzięczni Grupie Wyszehradzkiej za pomoc Macedonii w czasie kryzysu uchodźczego – zauważył Ivanov. Prezydent dodał, że Unia zawodzi takie kraje jak jego, zwłaszcza wtedy kiedy działa za wolno i opieszale. – Apelujemy by kraje europejskie, nie tylko te UE, trzymały się razem i razem w XXI wieku stawiały czoła wyzwaniom – kontynuował Ivanov. Zaproponował pomoc w pracy z muzułmańskimi imigrantami, jako przedstawiciel kraju, który współistniał z kulturą islamu przez wieki i rozumie potrzeby cywilizacyjne wyznawców tej religii.

– W moim kraju bardzo celebruje się każdy krok w kierunku integracji z UE, jak podpisanie umowy stowarzyszeniowej, czy liberalizacja wizowa  mówił Giorgi Margwelaszwili, prezydent Gruzji. Dodał, że dążenie jego państwa do członkostwa w UE wynika z historii i przynależności do europejskiego kręgu kulturowego. – Sukcesem Unii jest jej model zarządzania państwem, prawa podstawowe, wolność gospodarcza i bezpieczeństwo – podkreślił Margwelaszwili. Utrzymanie perspektywy europejskiej dla krajów sąsiadujących z UE uznał za klucz do dalszego sukcesu wspólnoty jak również jej najważniejsze wyzwanie. – Jestem przekonany, że Gruzja ostatecznie zostanie członkiem Unii Europejskiej – podsumował prezydent.

Uczestnicy sesji zgodzili się, że integracja musi być utrzymana w celu budowy silnej pozycji Europy i zapewnienia konkurencyjności jej gospodarki względem innych mocarstw na świecie. Ta integracja nie może jednak zostać podzielona na różne etapy, ponieważ ojcowie wspólnot europejskich widzieli UE jako związek równych państw.