Sesja „Europa Środkowa i Wschodnia w obliczu wyzwań politycznych i gospodarczych” (relacja)

Jak państwa Europy Środkowej i Wschodniej mogą zintensyfikować współpracę regionalną i jaki cel ma jej przeświecać — na XII Forum Europa-Ukraina w Rzeszowie dyskutowali politycy z Polski, Ukrainy, Serbii i Szwecji.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński przypomniał zebranym, że Polska obecnie rozwija się dwa razy szybciej od najbogatszych krajów strefy euro. Dobrze wykorzystuje fundusze infrastrukturalne, a młodzi Polacy pod względem umiejętności matematycznych i językowych w niczym nie odstają od rówieśników w Niemczech i Austrii.

W oparciu na te atuty powinniśmy mówić o przyszłości. Europa Środkowo-Wschodnia nauczyła się współpracować. I nasza przyszłość będzie taka, jaką sobie zbudujemy. Potrzebujemy więcej wspólnych projektów by nie zostać częścią strefy wpływów mocarstw ze Wschodu i Zachodu. Jako pierwsze wyzwanie widzę rozbudowę połączenia komunikacyjnego Północ-Południe, jako drugie — stworzenie nowych przejść granicznych, infrastruktury drogowej i kolejowej.

Kuchciński kilka razy skrytykował Berlin i Brukselę, którzy dążą do federalizacji Europy i stworzenia różnych kręgów integracji, oraz pochwalił Grupę Wyszehradzką za skoordynowane działania na arenie międzynarodowej.

Bez V4 bylibyśmy rozgrywani przez największe potęgi w Europie. A tak staramy się być partnerem gospodarczym i w kategoriach bezpieczeństwa.

Były minister spraw zagranicznych Ukrainy Borys Tarasiuk podkreślił, że dla jego państwa głównym wyzwaniem pozostaje rosyjska agresja militarna. Zaznaczył, że solidarność ze strony państw UE jest ważna dla powstrzymania Rosji, ale niewystarczająca:


Potrzebujemy wsparcia militarnego. Takiego, jak dziś oferują Stany Zjednoczone dostarczając Ukrainie współczesne środki obronne. Dla Kijowa niezwykle ważną jest współpraca transatlantycka pomiędzy państwami Zachodu. To niedobrze, że niektóre państwa UE przeciwstawiają się Stanom 
– Tarasiuk w ton marszałkowi Kuchcińskiemu skrytykował państwa Europy Zachodniej. – Jesteśmy wdzięczni Francji i Niemcom za zaangażowanie w pracy grupy mińskiej i normandzkiej. Ale porozumienia mińskie nie działają. Bez większego zaangażowania Waszyngtonu nie odnajdziemy rozwiązania.

 

Szwedzka parlamentarzystka i zastępczyni przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego OSCE Margareta Cederfelt podkreśliła, że rosyjska agresja na Donbasie to wyzwanie dla całej Europy. Dlatego jest tak ważne by UE zachowała jedność w obliczu ataków ze strony Kremla:

Musimy dbać o demokrację w Europie i podejmować decyzje demokratycznie. Europa została zbudowana na wzajemnym zaufaniu. Tam, gdzie zaczyna się kryzys zaufania, jak to jest z Brexitem, Rosja czerpie dla siebie korzyści.

O znaczeniu UE jako platformy do dialogu przypomniała Gordana Comic, zastępczyni marszałka serbskiego parlamentu.

Przed tym, jak UE pokazała nam, jaką wartością jest dialog, jedynym sukcesem państw mojego regionu było zabijanie się nawzajem. Bez Unii Grecja i Macedonia nie osiągnęłyby porozumienia, które otwiera dla Skopje drogę do NATO i UE.

Comic odniosła się także do kwestii, że Serbia obecnie jest uważana za jedno z najbardziej prorosyjskich państw w Europie:

Belgrad oficjalnie i niezmiennie wspiera suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy. Tak, Putin cztery razy odwiedził Serbię, i więcej Serbów ma pozytywny stosunek do Rosji, niż do Unii. Ale gdy pytasz moich rodaków, gdzie chcą mieszkać, wszyscy mówią o Frankfurcie, nie o Moskwie.