Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Marek Zagórski będzie gościem 10. Forum Inwestycyjnego w Tarnowie

Udział w 10. Forum Inwestycyjnym w Tarnowie (24-25 kwietnia) potwierdził Marek Zagórski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

W latach 2006-2007 Marek Zagórski był sekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a w latach 1999-2001 – szefem gabinetu politycznego w tym resorcie. Był posłem na Sejm IV kadencji (2001-2005), zasiadał wówczas m.in. w Komisji Finansów Publicznych. W październiku 2015 roku został ponownie wybrany na posła.

Od 2009 roku był prezesem zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Wcześniej pracował w mediach oraz zarządach i radach nadzorczych spółek prawa handlowego.

W grudniu 2015 roku został powołany na Sekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. We wrześniu 2016 roku objął urząd Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.