Ścieżki rozwojowe krajów i regionów Europy Środkowo-Wschodniej

Przed transformacją w 1990 r. Polska należała do najsłabiej rozwiniętych gospodarczo krajów w grupie EŚW-11, w PKB na mieszkańca wyprzedzała tylko Rumunię. Ale w latach 1990–2019 stała się najszybciej rozwijającą gospodarką w grupie EŚW-11. Nasz PKB zwiększył się ponad 2,5-krotnie. Dlatego latach 1990–2019 Polsce udało się znacznie zmniejszyć dystans w poziomie rozwoju gospodarczego w stosunku do zdecydowanej większości dotychczasowych członków UE.

Autorzy: Mariusz Próchniak, Juliusz Gardawski, Maria Lissowska, Piotr Maszczyk, Ryszard Rapacki, Aleksander Sulejewicz, Rafał Towalski.