Samorządy w walce z pandemią

Pandemia trwa już ponad rok – można by powiedzieć, ze przyzwyczailiśmy się do życia w zupełnie nowych warunkach. Pierwsza, druga fala, aktualnie trwa fala trzecia. Jak przeprowadzany jest proces zaszczepiania, czy miejscowe szpitale/przychodnie są gotowe na kolejną falę? Co było największą trudnością w zorganizowaniu na terenie Pani/Pana miasta punktu szczepień covid-19? Jakie kroki należy podjąć, by lepiej przygotować się do zwalczania pandemii?

Jesteśmy w trakcie organizacji dwóch Punktów Szczepień Powszechnych. Na miejsca te zostały wskazane obiekt sportowy Gdynia Arena oraz budynek działający przy Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Oprócz przygotowań logistycznych i wyposażenia podpisaliśmy list intencyjny z podmiotami medycznymi, które będą realizować szczepienia w tych lokalizacjach, są to: Szpitale Pomorskie sp. z o.o. oraz UCMMiT. Dokładamy wszelkich starań, aby obsługa w tych obiektach była na najwyższym poziomie z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa. Szacujemy, że w ciągu miesiąca z możliwości zaszczepienia w tych dodatkowych punktach skorzysta co najmniej 37 tys. mieszkańców naszego powiatu.

Wcześniej, zanim samorządy zyskały możliwość organizacji punktów szczepień, zapewnialiśmy bezpłatny transport dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów z grupy 70+, które miały poważny problem z samodzielnym dotarciem na szczepienie. Uruchomiliśmy też specjalną linię telefoniczną dedykowaną tej usłudze.

Za realizację zadań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie województwa w zakresie działań przeciw epidemicznych odpowiada wojewoda. Szczepienie mieszkańców Lublina przeciw Covid-19 następuje w ramach Narodowego Programu Szczepień realizowanego przez rząd. Staramy się wspierać działania Wojewody w maksymalnie możliwej skali, teraz także w zakresie uruchamiania punktów masowych szczepień. Cały czas dowozimy także do punktów szczepień mieszkańców będących osobami z niepełnosprawnościami lub powyżej 70. roku życia i mającymi obiektywne trudności w poruszaniu się. Mogą oni skorzystać ze zorganizowanego i bezpłatnego transportu zapewnionego przez Miasto. Zorganizowaliśmy również telefoniczny punkt informacji o szczepieniach. Powołaliśmy koordynatora transportu, a także uruchomiliśmy infolinię dedykowaną osobom z niepełnosprawnościami, które będą wymagały pomocy  w dotarciu do punktu szczepień. Wszystkie nasze działania w tym zakresie są na bieżąco modyfikowane w zależności od pojawiających się potrzeb i oczekiwań sygnalizowanych ze strony osób starszych  i z niepełnosprawnościami. Za organizację i realizację transportu osób wymagających pomocy w dotarciu do punktów szczepień w Lublinie odpowiada miejski przewoźnik, który zapewnia busy przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami. MPK współpracuje także z osobami, które będąc opiekunami dzieci podczas transportu szkolnego, mogą również zostać zaangażowane do pomocy seniorom.

W akcję szczepień przeciw COVID-19 jest zaangażowany Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie. W przypadku seniorów korzystających ze wsparcia pomocy społecznej, pracownicy ośrodka starali się dotrzeć z bezpośrednią informacją do seniorów (w szczególności z grupy 80+) o rozpoczętych zapisach  i o możliwości dokonania szczepienia przeciw Covid-19.

Na terenie miasta Poznania utworzonych zostało ok. 90 punktów szczepień, które zorganizowane zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami. Największy w mieście punkt szczepień funkcjonuje na Międzynarodowych Targach Poznańskich podlega on Szpitalowi Klinicznemu Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Nie było większych trudności w zorganizowaniu punktów szczepień covid-19, problemem natomiast jest ograniczona ilość dostarczanych szczepionek, mając na uwadze fakt, iż większość podmiotów realizujących szczepienia populacyjne deklaruje możliwość zaszczepienia większej ilości osób. Dodatkowo Szpital Miejski im. Franciszka Raszei oraz Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia pełnią funkcję tzw. szpitali węzłowych, których celem jest zaszczepienie służb medycznych oraz innych grup priorytetowych zgodnie z harmonogramem wskazanym w Narodowym Programie Szczepień oraz aktach prawnych, które regulują sprawy dot. szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Planowane jest utworzenie Powiatowego Punktu Szczepień Masowych, zadanie to ma być realizowane we współpracy z Wojewodą Wielkopolskim, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz podmiotem wykonującym działalność leczniczą.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego od samego początku realizujemy świadczenia zdrowotne na rzecz pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Realizacja tego typu usług medycznych wymusiła na nas dokonanie szeregu zmian organizacyjnych, ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie naszego Szpitala. Zorganizowana została Polowa Izba Przyjęć Oddziału Chorób Zakaźnych oraz konieczne było doposażenie Oddziałów w aparaturę i sprzęt medyczny, w szczególności do tlenoterapii.

Dużym wyzwaniem było i jest nadal zapewnienie odpowiedniej ilości kadry medycznej, a w szczególności lekarzy i pielęgniarek.

W kolejnym etapie walki z pandemią nasz Szpital jako „szpital węzłowy” został zobowiązany do utworzenia Punktu Szczepień przeciwko COVID-19.  Dzięki wsparciu naszych lekarzy z podstawowej opieki zdrowotnej rozpoczęliśmy szczepienia. Harmonogramy pracy lekarzy układane są na tydzień. Zainteresowanie osób chcących skorzystać ze szczepień w naszym Zakładzie jest bardzo duże, w krótkim czasie rezerwowane są terminy na szczepienia.

Największym utrudnieniem są ograniczenia w dostawach szczepionek. Bywają dni, kiedy musimy zmieniać terminy szczepień ze względu na mniejsze dostawy szczepionek. Takie sytuacje budzą niezadowolenie wśród osób oczekujących na szczepienie oraz dezorganizacją pracy Punktu Szczepień.

Nadto w ostatnim czasie negatywne doniesienia medialne na temat jednej ze szczepionek spowodowały, że znaczna część osób (np. nauczyciele) rezygnuje ze szczepień, co jest dużym utrudnieniem  w funkcjonowaniu Punktu Szczepień oraz „ krokiem wstecz” w walce z pandemią.  Wymusza podjęcie działań związanych z zapewnieniem ciągłości realizacji świadczeń, a przede wszystkim z  racjonalnym wykorzystaniem szczepionek.

Pandemia to trudny czas dla nas wszystkich. Wszyscy musimy przestrzegać zasad reżimu sanitarnego oraz dążyć, by jak najszybciej zaszczepić jak największy procent populacji. Tylko odpowiedzialne i bezpieczne postępowanie może ograniczyć transmisję wirusa i spowodować spadek zachorowań na COVID – 19.

Na terenie miasta Słupska zorganizowano 13 punktów szczepień, w których wykonywane są szczepienia populacyjne przeciw COVID-19. Na stronie internetowej miasta, na bieżąco uaktualniane są wszystkie informacje dotyczące realizacji Narodowego Programu Szczepień tj.: lokalizacja i kontakt do punktów szczepień na terenie miasta, aktualny harmonogram rejestracji i sposoby rejestracji do szczepień.

Ponadto, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Słupsku, które koordynuje transport mieszkańców z niepełnosprawnościami do punktów szczepień, stale uaktualnia informacje dotyczące wskazanego transportu.

Największym problemem w sprawnej realizacji procesu szczepień są ograniczenia w dostępności do szczepionek, terminowość ich dostaw oraz braki kadrowe personelu medycznego (brak lekarzy kwalifikujących do szczepień).

Z pewnością obok przestrzegania zasad reżimu sanitarno-epidemiologicznego, zwiększenie skali szczepień może odgrywać fundamentalne znaczenie w opanowaniu pandemii i uzyskaniu odporności populacyjnej. Mając zatem na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców naszego regionu, słupski samorząd wystąpił z wnioskiem do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o zwiększenie limitów otrzymywanych szczepionek. W przypadku znaczącego zwiększenia liczby szczepionek, rozważana jest organizacja centralnego punktu szczepień np. z wykorzystaniem sali gimnastycznej lub innej dużej powierzchni będącej w zasobach miasta Słupska.