Komunikacja pomiędzy samorządem a mieszkańcami

Lokalny samorząd stwarza wiele możliwości, żeby być aktywnym i wspólnie z nim dbać o miasto i najbliższe otoczenie. Jak w Pani/Pana mieście wygląda komunikacja z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji obywatelskich? Jakie Inicjatywy podejmowała gmina w tym zakresie?

Samorząd to przede wszystkim mieszkańcy. To on jest najbliżej ich spraw, najlepiej rozumie ich potrzeby i odpowiada na nie. Dlatego wspólnie zmieniamy Kędzierzyn-Koźle, który z każdym rokiem pięknieje i staje się coraz bardziej przyjazny do życia. Wsłuchujemy się w głosy mieszkańców podczas tradycyjnych spotkań organizowanych na każdym z szesnastu osiedlu, konsultujemy z nimi realizację miejskich inwestycji, a swoje plany i pomysły mogą oni skutecznie przekuwać w rzeczywistość dzięki budżetowi obywatelskiemu.

Dla przykładu podam, że tylko w zeszłym roku odbyło się kilkanaście spotkań podczas, których omawialiśmy miejskie inwestycje. Dotyczyły one budowy i remontów ulic, planowanych nasadzeń w naszych parkach czy stworzenia tzw. „zielonych podwórek”. Konsultacje odbywają się już na etapie opracowywania projektów. W ten sposób zainteresowane osoby mogą podzielić się swoimi sugestiami, a ich uwagi trafiają do projektantów. Z każdym rokiem rośnie też wysokość puli budżetu obywatelskiego. Gdy startowaliśmy w 2013 roku do dyspozycji mieszkańców było 400 tysięcy złotych, a dziś są to już blisko 2 miliony złotych.

Jako samorząd prowadzimy m.in. szereg konsultacji społecznych, zarówno na poziomie ogólnomiejskim, jak i dzielnicowym, w których mieszkańcy mogą wyrażać swoje opinie i sugestie. Wkrótce zakończymy wdrożenie specjalnej platformy internetowej wspierającej procesy partycypacyjne miast i organizacji – Decidim. Trwa właśnie adaptacja tego narzędzia pod nasze, gdyńskie potrzeby. Dzięki temu mieszkańcy i mieszkanki będą mogli wyrazić swoje opinie i sugestie nawet bez wychodzenia z domu.

 

Gdynianie tworzą także szereg rad i zespołów tematycznych, a ich rolą jest m.in. opiniowanie podejmowanych przez samorząd działań. To m.in. Gdyński Komitet Rewitalizacji, Gdyńska Rada Dzielności Pożytku Publicznego czy Młodzieżowa Rada Miasta.

Szczególną formą relacji z mieszkańcami jest gdyński Budżet Obywatelski oraz Rada ds. Budżetu Obywatelskiego. Dzięki temu gdynianie i gdynianki bezpośrednio decydują tym, na co przeznaczyć wydzieloną kwotę z budżetu miasta. Mają także ważny głos w dyskusji i decyzjach dotyczących zasada tego procesu.

Już na samym początku pandemii koronawirusa Miasto podjęło działania mające na celu minimalizowanie zagrożenia, zapewnienie mieszkańcom i pracownikom bezpieczeństwa. Co prawda ograniczono interesantom wstęp do budynku, ale dzięki dwuzmianowemu systemowi wydłużono godziny pracy i zachowano ciągłość obsługi interesantów. W kwietniu 2020 roku, jeszcze przed wprowadzeniem obowiązku zasłaniania ust i nosa, Miasto zakupiło 40 tys. maseczek dla mieszkańców, które dystrybuowane były do skrzynek pocztowych przez pracowników urzędu i wolontariuszy. Pomoc radomszczanom – chorym, samotnym oraz przebywającym w kwarantannie – zapewnia także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dostarczając paczki żywnościowe, ciepłe posiłki, leki, środki higieniczne, a także wsparcie psychologiczne. Przez cały okres pandemii prowadzona jest obszerna akcja informacyjna na stronie radomsko.pl oraz w mediach społecznościowych. Aby zwiększyć dostęp do informacji m.in. na temat pandemii i szczepień, wydany został biuletyn „Nasze Radomsko. Informacje”, dostarczany do domów mieszkańców.

Stalowowolski samorząd jest otwarty na komunikację z mieszkańcami. Dlatego też funkcjonuje tu szeroki wachlarz możliwości kontaktu. Od oficjalnej ścieżki służbowej poprzez pisma, konferencje czy dyżury radnych, do niekonwencjonalnych form komunikacji. Do tych drugich niewątpliwie należy zaliczyć spotkania osiedlowe prezydenta miasta i radnych z mieszkańcami. Odbywają się one corocznie, na każdym osiedlu Stalowej Woli pod namiotem lub mają formę pikniku rodzinnego. Jak podkreśla prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny, oprócz wielkich wspólnych strategicznych inwestycji, które realizujemy na terenie Stalowej Woli, chcemy również pochylać się nad małymi problemami, małymi sprawami, którymi codziennie żyją mieszkańcy Stalowej Woli.

Dodatkowo prezydent Stalowej Woli prowadzi cykliczne patrole miasta na hulajnodze, rozmawia z mieszkańcami za pośrednictwem mediów społecznościowych, czy telefonicznie. Ponadto odbywają się spotkania zastępcy prezydenta z mieszkańcami, a w strukturze Urzędu Miasta funkcjonuje stanowisko do spraw mieszkańców.

Od lat zabiegamy o aktywizację społeczną mieszkańców i widzimy, że przynosi to skutek, bo liczba mieszkańców biorących udział m.in. w konsultacjach społecznych stale rośnie. Biuro Komunikacji Społecznej prowadzi cały proces konsultacji społecznych, a także zadania związany z wyłanianiem projektów do realizacji w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Ściśle współpracujemy w tym zakresie z radami osiedli. W dobie pandemii konsultacje i poprzedzające je spotkania odbywają się on-line. Na portalach społecznościowych transmitujemy większość konferencji prasowych, publikujemy krótkie filmiki o bieżących sprawach i inwestycjach – także z napisami, aby były dostępne dla osób niedosłyszących.

Inna jednostka, Zespół ds. Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu na co dzień ściśle współpracuje z miejskimi organizacjami non-profit, wspierając je także finansowo w ramach swoich programów dotacyjnych. Jesteśmy też aktywni na polu budowania relacji z mieszkańcami okolicznych gmin, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoszcz, którego miasto było inicjatorem. Oczywiście pandemia mocno ograniczyła podejmowane przez nas inicjatywy, jednak to co można przenosimy do sieci.