Samorządy podejmują wyzwanie zeroemisyjności

Karol Piszczek

W obliczu niekorzystnych zmian klimatu, polskie samorządy podjęły się niełatwego zadania opracowania koncepcji przeciwdziałania degradacji środowiska naturalnego. Jedną z dróg jest redukcja do zera emisji gazów cieplarnianych netto, które stanowią poważny problem, szczególnie w ośrodkach o dużej gęstości zaludnienia. Na jakim etapie obecnie znajduje się przygotowanie i realizacja działań proekologicznych wśród lokalnych społeczności? Będą o tym dyskutować goście VI Europejskiego Kongresu Samorządów, który 2 kwietnia rozpocznie się w Karpaczu.

Stolica województwa małopolskiego program „Zeroemisyjny Kraków” zainaugurowała warsztatami. W gronie władz samorządowych, przedstawicieli sektora prywatnego i organizacji pozarządowych, a także osób z świata nauki, omówiono podstawowe kwestie dotyczące neutralności klimatycznej. Dyskusja dotyczyła m.in. tego, w jaki sposób można czerpać z doświadczeń innych ośrodków, nakreślono wizję miasta, a także postarano się zidentyfikować obszary, na których potrzebne są zdecydowane działania. Uczestnicy spotkań zwrócili uwagę, że oprócz barier natury biurokratycznej i finansowej, konieczne jest przezwyciężenie nawyków sporej grupy mieszkańców, podniesienie ich świadomości ekologicznej, jak również zachęcenie do większej aktywności na polu walki ze zmianami klimatu. Pojawiły się również wnioski o zakaz wjazdu do centrum samochodów z silnikami spalinowymi oraz odważniejsze sięgnięcie po odnawialne źródła energii.

W województwie mazowieckim godna odnotowania jest współpraca Płońska z norweskim partnerem w obszarze ochrony środowiska. Dzięki zagranicznym funduszom podjęto szereg działań na małą skalę, które mają przybliżyć miasto do osiągnięcia zeroemisyjności. W urzędzie miejskim ustawiono pojemnik na odpady elektroniczne, wzorowany na rozwiązaniach norweskich, do którego mieszkańcy mogą wrzucać zużyty sprzęt elektroniczny o małych rozmiarach. Z kolei w płońskim Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych stworzono miejsce, w którym płońszczanie mogą oddać używane rzeczy, a także nieodpłatnie zabrać ze sobą to, co zostawili inni. Organizowane są również wydarzenia merytoryczne, takie jak ubiegłoroczna IV Płońska Konferencja Odpadowa – Gospodarka o obiegu zamkniętym nowym wyzwaniem dla gmin.

Władze Wrocławia do zaangażowania się w proces redukcji emisji dwutlenku węgla skłoniły przeprowadzone konsultacje społeczne. Mieszkańcy jednoznacznie stwierdzili, że aby zapobiegać takim zjawiskom jak fale upałów, ulewne deszcze czy miejskie wyspy ciepła, należy w pierwszej kolejności zwiększyć dostęp do informacji o zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu oraz wskazówek dotyczących sposobu życia. Na Dolnym Śląsku swojej szansy upatrują w powiększaniu terenów zielonych, gromadzeniu i ponownym użyciu wody deszczowej, a także budowie kolejnych ścieżek rowerowych i rozwoju sieci tramwajowej.