Prezydenci miast o walce z pandemią na poziomie samorządu

O sposoby zwalczania pandemii na szczeblu lokalnym zapytaliśmy wybranych prezydentów polskich miast. Jak radzą sobie w tym ciężkim momencie miejskie samorządy? Oddajmy głos prezydentom. Dziś prezentujemy wypowiedzi: Prezydenta Miasta Chorzowa Andrzeja Kotali, Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle Sabiny Nowosielskiej, Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sławy Umińskiej-Duraj, Prezydenta Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego oraz Prezydent Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki-Szulik.

W naszym mieście funkcjonuje kilkanaście punktów szczepień ulokowanych w POZ. Oprócz tego nasza miejsca placówka – Zespół Szpitali Miejskich – jest szpitalem węzłowym. Przychodnie realizują szczepienia zgodnie z własnym harmonogramem uzgodnionym w ramach Narodowego Programu Szczepień. Miejski szpital natomiast łącznie podał już 6500 szczepionek (stan na 25 marca 2021). Proces szczepienia w naszym szpitalu przebiega sprawnie, na bieżąco są raportowane kolejne etapy szczepień. Na początku była to oczywiście grupa 0, jesteśmy już po szczepieniach nauczycieli, teraz na przełomie marca i kwietnia rozpoczynają się szczepienia osób przewlekle chorych.

Nie znajdzie się chyba nikt, kto powie, że w związku z pandemią nie ma żadnych problemów. Staramy się jednak działać pomimo pandemii i jak najszybciej odpowiadać na pojawiające się problemy. Wydaje się, że początkowe obawy przed szczepionką odeszły w cień i teraz wiele osób wręcz czeka na swoją kolej szczepienia. Jest więc duży popyt, ale nie ma podaży. Zapewnienie odpowiedniej liczby szczepionek to chyba teraz najważniejsze zadanie.

W Kędzierzynie-Koźlu szczepienia przeciw COVID-19 realizowane są w 13 placówkach. Dane kontaktowe do każdej z nich udostępniliśmy mieszkańcom na naszej stronie internetowej. Aktywnie włączyliśmy się również w promowanie idei szczepień oraz w przygotowanie bezpłatnego dowozu do punktów dla seniorów, niepełnosprawnych oraz osób które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się. W tym celu uruchomiliśmy specjalną infolinię i adres mailowy, pod którymi można zamawiać transport, a w jego organizację zaangażowali się strażacy ochotnicy.

Największym wyzwaniem w związku z pandemią jest jednak zapewnienie naszym mieszkańcom pełnego dostępu do opieki zdrowotnej. Decyzjami wojewody szpital powiatowy w Kędzierzynie-Koźlu kilkukrotnie był przekształcanym w placówkę jednoimienną przeznaczoną wyłącznie dla chorych na koronawirusa. Lecznica musiała przeorganizować swoją pracę, tak aby w dalszym ciągu świadczyć swoje usługi dla pacjentów niecovidowych.

Za Narodowy Program Szczepień odpowiada Pełnomocnik Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2). Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprosił podmioty wykonujące działalność leczniczą do udziału w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. W Piekarach śląskich na zaproszenie odpowiedziało sześć podmiotów, w związku z czym w mieście funkcjonuje sześć punktów szczepień. Przeszkodą w zorganizowaniu większej ilości miejsc wykonujących szczepienia jest brak zainteresowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą udziałem w Narodowym Programie Szczepień ochronnym przeciw wirusowi SARS-CoV-2.

Największy problemem w realizacji szczepień populacyjnych stanowi natomiast fakt niewystarczającej ilości szczepionek do stosunku liczby mieszkańców chcących się zaszczepić, co w przypadku niektórych osób prowadzi do całkowitej rezygnacji ze świadczenia. Wymagania kadrowe i sprzętowe, jakie postawiła przed wszystkimi trzecia fala koronawirusa, okazały się przerastać możliwości systemu ochrony zdrowia ukierunkowane konkretnie na walkę z COVID-19, wprowadzone w ubiegłym roku w ramach podjętych inwestycji i wdrożenia nowych procedur. Obecnie priorytety stanowią zarówno zwiększenie liczby łóżek respiratorowych dostępnych dla pacjentów chorych na COVID-19 jak i kadry medycznej. Obie kwestie stanowią jedno z najtrudniejszych wyzwań pandemii.

Samorząd Płocka nie jest podmiotem organizującym szczepienia. Jednak od początku epidemii zdawaliśmy sobie sprawę, jak istotna jest współpraca z placówkami medycznymi, ich wspieranie i pomoc w organizacji pracy oraz korzystanie z wiedzy tamtejszych specjalistów. Wsparliśmy prowadzony przez należący do miasta szpital św. Trójcy, przekazując mu środki ochrony osobistej i organizując transport pobranych wymazów do laboratorium w Warszawie. Pomogliśmy też Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu (który jest jednostką samorządu województwa mazowieckiego), przekazując 150 tys. zł na zakup sprzętu oraz środki ochrony osobistej. Jesteśmy w stałym kontakcie z dyrektorami tych placówek i na bieżąco monitorujemy sytuację. Sam proces szczepień odbywa się zgodnie z planem, problemem są zbyt małe dostawy szczepionek w stosunku do potrzeb, co powoduje wydłużenie kolejek. Mieszkańcy radzą sobie w ten sposób, że szukają wolnych terminów szczepień w okolicznych gminach. Pomagamy starszym i niepełnosprawnym płocczanom w dotarciu na szczepienie – w tym celu udostępniliśmy należący do Urzędu Miasta Płocka  samochód przeznaczony do przewozu osób z niepełnosprawnościami.

W Zabrzu funkcjonuje 25 punktów szczepień oraz 4 szpitale węzłowe. Narodowy Program Szczepień prowadzony jest przez Ministerstwo Zdrowia. Poradnie chętne do prowadzenia szczepień same zgłaszały się do NFZ. Urząd Miasta Zabrze mógł jedynie prowadzić działania wspomagające tj. informowanie mieszkańców na temat procesu szczepień. Ponadto poprzez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego uruchomiono transport do punktów szczepień i z powrotem dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Miejscowe przychodnie oraz szpitale są w pełnej mobilizacji, przygotowane na kolejne fale pandemii. Na chwilę obecną ciężko przygotować się lepiej.

W trakcie zeszłego roku służba zdrowia i sektor pomocy społecznej był również wspierany środkami zewnętrznymi. Miasto Zabrze brało w nich udział.

Pozyskano środki zewnętrzne na m.in. środki dezynfekcyjne, środki ochrony indywidualnej, itp.(płyny, maseczki, konieczne materiały ochronne dla personelu i osób przebywających w DPS), wynagrodzenia dla personelu dla DPS nr 1,2,3 w ramach projektów:

– ŚLĄSKIE POMAGA – 139 000 zł

– Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas covid-19 – 37 170,68 zł

– Śląskie Kadry DPS vs COVID – DPS 1-3 – 343 400 zł

– Śląskie kadry DPS vs COVID-19 – DPS 1 – 229 819,74 zł

– ŚLĄSKIE KADRY DPS vs. COVID-19 – DPS 3 – 224 459,91 zł

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 – 44 759,23 zł

– Szpital Miejski realizował również projekt: Zakup aparatury i sprzętu medycznego dla potrzeb zabezpieczenia pacjentów zakażonych i diagnozowanych w kierunku choroby Covid -19 dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Zabrzu sp. z o.o., środki krajowe: 545 000 zł, środki własne: 230 997,37 zł.