Samorządowcy o rankingu

Czy wysoka lokata w Rankingu Finansowym buduje prestiż w środowisku samorządowym? Czy pomaga w przyciąganiu inwestorów?

Debata z udziałem liderów Rankingu Finansowego Samorządu terytorialnego w Polsce; fot. Gremi Media SA

Każde takie wyróżnienie jest potwierdzeniem, że ciężka praca, jaką wkładamy w rozwój miasta, przynosi efekty i jest zauważana przez ekspertów, naukowców i samorządowców.

Warszawa jest liderem w regionie CEE, a przez to punktem odniesienia i wzorem dla innych samorządów. Stolica konsekwentnie umacnia swoją pozycję jako wiarygodnego i stabilnego partnera do inwestycji długoterminowych, co odzwierciedlają wysokie oceny ratingowe. Atuty stolicy to m.in. szeroki wachlarz najwyższej jakości nieruchomości, coraz lepsza jakość życia oraz dostępna pula talentów. Władzom Warszawy zależy, aby realizować politykę długofalową, korzystną dla mieszkańców. Priorytetowymi projektami są więc te, które z jednej strony zgodne są ze strategią miasta i realizują cel publiczny – ukierunkowane są na mieszkańców i ich potrzeby, a z drugiej strony mają szansę być bardziej efektywnie realizowane we współpracy m.in. z partnerem prywatnym. Realizacja inwestycji lub świadczenie usług w formule PPP to możliwość optymalizacji wydatkowania środków publicznych poprzez zaangażowanie kapitału prywatnego w inwestycje oraz możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia biznesu.

Wysokie oceny w Rankingu są dla nas źródłem satysfakcji i motywacji do dalszej pracy. Ale nie sposób pominąć także wymiaru medialnego i opiniotwórczego publikowanych klasyfikacji. Wierzę, że zawarte w nich informacje są swoistą  promocją dobrych praktyk samorządowców i mogą stać się inspiracją dla innych samorządów. Ponadto wszelkie wyróżnienia i tytuły, przyznawane z rąk ekspertów, uwiarygadniają efektywność  i profesjonalizm zarządczy samorządu w oczach mieszkańców, partnerów i inwestorów.

Dzisiaj w dobie Internetu i błyskawicznej informacji każde „dobre słowo” to korzyść. Szybkość i kompleksowa obsługa w urzędzie, gdzie przedsiębiorca nie traci czasu przekłada się na tzw. efekt domina dobrych praktyk. Nakładając na to wysoką pozycję w Rankingu, który co ważne podkreśla finanse, efekty mogą być tylko pozytywne.

Z pewnością! Każdy samorządowiec chciałby widzieć swoje miasto na szczycie rankingu finansowego. To w końcu dobrze świadczy o nim jako gospodarzu. Ale oznacza także wyższe wymagania mieszkańców. To jest całkiem zrozumiałe – świadomość, że miasto jest w bardzo dobrej kondycji finansowej wiąże się z różnymi oczekiwaniami. Staramy się im sprostać, ale nierzadko musimy też tłumaczyć, że niektóre są niezasadne, nierentowne, że trzeba racjonalnie ustalać priorytety. Ale w końcu na tym polega idea samorządności – wspólnym stanowieniu o rozwoju miasta.

Wyróżnienie w Rankingu Finansowym JST w ocenie środowiska samorządowego jest bardzo cenne. Sam ranking wskazuje i docenia dobre samorządowe wzorce, jak również buduje i umacnia pozycję samorządów, jako silnych marek, potrafiących wykorzystać pojawiające się możliwości rozwoju. Wysoka pozycja Puszczykowa w Rankingu Finansowym przekłada się na pozytywną ocenę działań na rzecz wzrostu jakości życia w naszym mieście oraz pozycji Puszczykowa w regionie. To tworzy pozytywny klimat do współpracy z mieszkańcami, przedsiębiorcami i inwestorami.

Wysoka lokata w rankingu na pewno sprzyja przyciąganiu inwestorów. Niemała część mieszkańców jest też dumna z tego, że mieszka w gminie, która odnosi sukcesy. Jeśli zaś chodzi o prestiż w środowisku samorządowym, to rzeczywiście na spotkaniach, szczególnie z kolegami z województwa łódzkiego, odbieram sygnały świadczące o tym, iż nasz sukces spotyka się z uznaniem innych. Ale czasem wysoka lokata w rankingu finansowym gmin buduje też przeświadczenie, że jesteśmy bardzo bogaci, na wszystko nas stać i dlatego nie mamy żadnych problemów – a to zupełnie nie tak. Dość duży budżet, spore wydatki na inwestycje i ambitne projekty generują też wiele problemów, różnych trudności,  dokumentów, które trzeba przygotować. My po prostu w związku z tym mamy więcej pracy, więcej niezbędnych uzgodnień, mniej czasu, więcej powodów do zmartwień i po prostu większe pole do popełnienia błędu.

Nie wiem czy jest w ogóle coś takiego jak prestiż w środowisku samorządowym. Ja raczej nazwała bym to dawaniem dobrego wzoru do naśladowania. W biznesie jest coś takiego jak benchmarking czyli stosowanie dobrych, sprawdzonych i dających efekty rozwiązań konkurencji w swoim biznesie. Działamy nie jako oderwany samoistny byt, a fragment większej samorządowej wspólnoty na co dzień ze sobą doskonale współpracującej i sobie wzajemnie pomagającej. Cieszy nas to, że inni patrzą na nas i że jesteśmy inspiracją dla innych samorządów. To może nie jest najlepszy przykład, ale już w 2013 roku jako jedni z pierwszych w Polsce w Gminie Dobra podjęliśmy uchwały o powiązaniu cen za wywóz odpadów od wielkości zużytej przez dane gospodarstwo domowe wody a teraz media podają, że o takim rozwiązaniu myśli Warszawa. W wielu naszych działaniach jesteśmy gminą awangardową i innowacyjną co nie oznacza, że nie robimy błędów jak każdy. Jedni wzorują się na naszych sukcesach a drudzy unikają naszych błędów.

Z całą pewnością jest to Ranking, który śledzą samorządowcy i inwestorzy z całej Polski. Jestem przekonany, że nasza lokata w rankingu może zainteresować i zachęcić tych przedsiębiorców, którzy szukają nowych miejsc dla swojego biznesu. My jesteśmy otwarci i chętni do współpracy. Zatem zapraszam inwestorów!