Rząd Ukrainy uchwalił nową koncepcję rozwoju AI

Khrystyna Vlodek

Na początku grudnia rząd Ukrainy uchwalił koncepcję rozwoju sztucznej inteligencji na następne 10 lat. Jej opracowaniem zajmowało się ministerstwo transformacji cyfrowej. Koncepcja ta otwiera wiele nowych możliwości dla zwiększenia konkurencyjności Ukrainy w branży cyfrowej na arenie międzynarodowej. 

  • Cyfryzacja i wprowadzenie nowych technologii jest jednym z priorytetowych kierunków dla prezydenta Ukrainy i rządu. 
  • W związku z szybkim rozwojem branży AI, ukraiński rząd opracował i uchwalił koncepcję realizacji polityki dla jej rozwoju na najbliższe 10 lat. 
  • Koncepcja ta przewiduje wprowadzenie zmian w 8 kluczowych dziedzinach: edukacji i zarządzaniu kapitałem ludzkim, cyberbezpieczeństwie, nauce i innowacjach, gospodarce i biznesie, administracji, obronności, prawie i sprawiedliwości. 
  • Realizacja tej koncepcji umożliwi w przyszłości nie tylko zwiększenie udziału Ukrainy na rynkach międzynarodowych, ale również stworzy warunki dla jej udziału w organizacjach międzynarodowych i umożliwi dołączenie się do stworzenia strategii rozwoju i regulacji AI na świecie. 

Polityka cyfrowa jest jednym z głównych priorytetów dla ukraińskich władz. Zwiększenie cyfryzacji państwa było jedną z głównych obietnic wyborczych Wołodymyra Zełeńskiego, i wraz z objęciem stanowiska prezydent stworzył ministerstwo transformacji cyfrowej, które zajmuje się realizacją polityki cyfryzacji, otwartych danych, państwowych źródeł elektronicznych, wprowadzeniem usług cyfrowych oraz zwiększeniem poziomu alfabetyzmu cyfrowego obywateli. 

Jednym z najważniejszych zadań ministerstwa transformacji cyfrowej jest zapewnienie warunków, niezbędnych dla funkcjonowania i rozwoju firm technologicznych, zachęcenie do wejścia na ukraiński rynek nowych gigantów światowych, pracujących na rzecz sztucznej inteligencji. Na początku 2020 r. Ukraina miała prawie 150 dostawców z dużym doświadczeniem w branży AI. W związku z tym, powstała potrzeba w opracowaniu przejrzystego zarówno dla państwa, jak i dla sektora prywatnego ustawodawstwa, które umożliwi rozwój sztucznej inteligencji. 

W grudniu tego roku ministerstwo zaproponowało koncepcję rozwoju sztucznej inteligencji do 2030 roku, której celem jest zwiększenie konkurencyjności Ukrainy poprzez integrację technologii innowacyjnych w ważne dla gospodarki branże oraz wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji w branży społeczno-ekonomicznej, bezpieczeństwie i obronności, ekologii i kulturze.  

Ukraina ma wielki potencjał w branży AI, gdyż posiada największą liczbę firm, które pracują nad sztuczną inteligencją w Europie Wschodniej. Firmy z branży AI, założone na Ukrainie są kupowane przez wielkie korporacje międzynarodowe, takie jak Snap, Google, Rakuten. Aktywnie wykorzystywane w różnych branżach są też chatboty. W związku z tym, my aktywnie pracujemy nad stworzeniem warunków, sprzyjających temu żeby sztuczna inteligencja stała się motorem dla rozwoju transformacji cyfrowej i rozwoju gospodarczego. Ponieważ poprzez rozwój sztucznej inteligencji zapewniamy zwiększenie konkurencyjności Ukrainy na rynku międzynarodowym” – twierdzi Wicepremier i minister transformacji cyfrowej Mychajło Fedorow. 

Technologie AI będą sprzyjać transformacji gospodarki, rynku pracy, instytucji państwowych i całego społeczeństwa. A ich wykorzystanie pozwoli zmniejszyć wydatki i zwiększyć efektywność produkcji, jakość towarów i usług. 

Dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji i jej integracji w ważne dla gospodarki sektory, możemy zwiększyć cząstkę produktów intelektualnych. Naszym celem jest wejście do pierwszej dziesiątki państw z wysokim poziomem rozwoju AI na świecie (AI Readiness Index by Oxford Insights, AI Index by Stanford University)”, – oświadczył wiceminister transformacji cyfrowej ds. rozwoju IT Oleksandr Bortniakow. 

Realizacja tej koncepcji umożliwi, m. in dostosowanie ustawodawstwa ukraińskiego do norm międzynarodowych, zwiększyć zakres badań naukowych w tej dziedzinie, zapewnienie dostępu do baz danych i zwiększenie konkurencyjności Ukrainy. Poza tym, koncepcja przewiduje uregulowanie ustawodawstwa, co umożliwi nie tylko wprowadzenie nowych technologii w kraju, ale również ich eksport za granicę. 

Koncepcja łączy 8 różnych sfer, w których wprowadzenie AI jest pierwszorzędnym: edukacja i zarządzanie kapitałem ludzkim, cyberbezpieczeństwie, nauka i innowacje, gospodarce i biznesie, administracji, obronności, prawie i sprawiedliwościWśród pierwszych kroków na rzecz jej realizacji będą m. in. warsztaty dla wykładowców i popularyzacja nauk fizyczno-matematycznych w szkołach, stworzenie specjalnych programów edukacyjnych ze sztucznej inteligencji. Koncepcja również przewiduje stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości poprzez umożliwienie dostępu do kapitału, partnerstwo z funduszami VC, organizacji wydarzeń za granicą oraz stworzenie zamkniętych środowisk informacyjnych, umożliwiających próby technologii AI. Poza tym, ministerstwo opracowuje plan na rzecz zmiany kwalifikacji zawodowej osób, praca których będzie automatyzowana w ciągu najbliższych 5-10 lat, żeby uniemożliwić sytuację kiedy w wyniku wprowadzenia nowych technologii specjaliści zostaną bez miejsc pracy. 

Efektywna realizacja tej koncepcji umożliwi Ukrainie nie tylko zwiększyć swój udział na rynku AI i pozycje w rankingach (co, z kolei, doprowadzi do zwiększenia atrakcyjności dla inwestorów zagranicznych), ale też stworzyć warunki dla jej udziału w organizacjach międzynarodowych oraz realizacji inicjatyw na rzecz tworzenia strategii rozwoju i regulacji AI na świecie. 

 

Źródła: 

https://www.kmu.gov.ua/news/mihajlo-fedorov-rozvivayuchi-sferu-shtuchnogo-intelektu-mi-zabezpechuyemo-konkurentospromozhnist-ukrayini-na-mizhnarodnomu-rinku  

https://tsn.ua/nauka_it/uhvaleno-koncepciyu-rozvitku-shtuchnogo-intelektu-v-ukrayini-scho-ce-dast-krayini-1679830.html  

https://thedigital.gov.ua/news/mikhaylo-fedorov-rozvivayuchi-sferu-shtuchnogo-intelektu-mi-zabezpechuemo-konkurentospromozhnist-ukraini-na-mizhnarodnomu-rinku  

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3148749-stucnij-intelekt-v-ukraini-rozvivatimut-u-vosmi-sferah.html  

https://www.ukrinform.ua/rubric-technology/3148749-stucnij-intelekt-v-ukraini-rozvivatimut-u-vosmi-sferah.html  

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030