Ryszard Hordyński, Dyrektor Strategii i Komunikacji w Huawei Polska

Odpowiedzialność za lepszy świat spoczywa na nas wszystkich

Przed pandemią mieliśmy tendencję do umniejszania roli technologii w życiu społecznym i gospodarczym. W ostatnich kilkunastu miesiącach świat stanął jednak w obliczu niespotykanego wyzwania. Pandemia znacząco wpłynęła na funkcjonowanie gospodarki, a przyspieszona cyfryzacja odmieniła wiele sektorów, zmieniając to jak pracujemy, kupujemy czy odpoczywamy.

Jeszcze przed pandemią projekty cyfryzacyjne przeciągały się w przemyśle, handlu, nie mówiąc już od instytucjach publicznych czy szkołach. Już pierwsze tygodnie globalnego lockdownu pokazały, że innowacje można wdrożyć w kilka dni, a sam szybki Internet w parze z chmurą obliczeniową mają potencjał, by ratować firmy przed bankructwem, a nas wszystkich przed kompletnym odcięciem do świata. Cyfrowa łączność dała nam możliwość zdalnej pracy, edukacji czy rozrywki.

Po tym czasie próby wiemy, że rozwiązania technologiczne to coś, co może uratować naszą codzienność, a w dłuższej perspektywie pomóc w stworzeniu bardziej ekologicznego, bezpieczniejszego i bardziej sprawiedliwego świata, gdzie wszyscy mogą czerpać korzyści z innowacji. Obszarów działania jest bardzo wiele – od ekologii, przez walkę z wykluczeniem społecznym, na wsparciu edukacji skończywszy.

Zdjęcie: Ryszard Hordyński, Dyrektor Strategii i Komunikacji w Huawei Polska

Rozwój technologiczny pozwala nam dzisiaj lepiej zrozumieć i chronić przyrodę, łagodząc wpływ ludzi na naszą planetę. Dzięki innowacjom z dziedzin takich jak 5G, chmura czy AI możemy rozwijać się w harmonii z naturą i uczynić świat lepszym miejscem do życia. Huawei w 2020 roku przyczynił się do znacznej redukcji emisji dwutlenku węgla. Nasze innowacyjne rozwiązania energetyczne wdrożone w ponad 170 krajach pozwoliły wyprodukować 325 miliardów kWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i zaoszczędzić 10 miliardów kWh energii, co odpowiada redukcji emisji CO2 aż o 160 milionów ton.

Lepszy świat to także świat równych szans. Umiejętności cyfrowe i dobra edukacja dostępna dla wszystkich są nie tylko fundamentem innowacyjnej gospodarki, ale także podstawowym prawem człowieka, zdefiniowanym przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Jak ważne w dzisiejszych czasach jest wsparcie dla edukacji, idealnie pokazują liczby. Według raportu UNICEF i Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej obecnie 2,2 mld dzieci i młodych osób w wieku poniżej 25 roku życia nie ma dostępu do Internetu w domu. Pandemia jeszcze bardziej tylko pogłębiła przepaść cyfrową, która dzisiaj mocno dotyka wiele innych zmarginalizowanych grup społecznych – osoby z niepełnosprawnościami, seniorów, dzieci. Przepaść cyfrowa nadal oddziałuje w większym stopniu na kobiety niż na mężczyzn.

W Polsce bardzo mocno angażujemy się w walkę na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet, m.in. wspierając Fundację Perspektywy, Fundację „Sukces Pisany Szminką” czy będąc Partnerem Technologicznym znanej akcji „Dziewczyny na Politechniki!”. W naszą działalność w Polsce od lat jest wpisane wspieranie lokalnego rynku pracy i umożliwianie rozwoju talentów ICT. Szczególnie skupiamy się na tych inicjatywach, które pozwalają walczyć z wykluczeniami w dostępie do edukacji, a także wspierają rozwój kobiecych talentów w branżach związanych z nowymi technologiami. Wierzymy, że inspirowanie młodych kobiet, pokazywanie im przykładów inżynierek i ekspertek, które odnoszą sukcesy w świecie wciąż jeszcze stereotypowo uznawanym za męski, pozwolą im wzmocnić pewność siebie i przekonanie o tym, że mogą bez przeszkód budować ścieżkę kariery w branży IT.

 

Świat, w którym teraz żyjemy, rynki na których działamy i okoliczności, które się pojawiają, wyraźniej pokazują nam wszystkim – firmom, markom i konsumentom, że nie można już skupiać się wyłącznie na zarabianiu pieniędzy. Organizacje muszą aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności i odpowiadać na potrzeby otoczenia. Można śmiało powiedzieć, że koronawirus uwrażliwił biznes na potrzeby społeczeństwa i trend ten z nami zostanie. Współczesny biznes nie może działać w oderwaniu od rzeczywistości i pandemia najdobitniej pokazała, że marki muszą bardzo szybko i adekwatnie reagować na zmiany oraz potrzeby otoczenia.