Ruszył konkurs „Samorządowy Mecenas Słowa Pisanego – nagroda im. Jana Januszowskiego”

W czasie tegorocznego Europejskiego Kongresu Samorządów po raz pierwszy zostanie przyznane wyróżnienie „Samorządowy Mecenas Słowa Pisanego – nagroda im. Jana Januszowskiego”.

Zapraszamy do udziału w konkursie, którego celem jest wyłonienie i uhonorowanie instytucji samorządu terytorialnego, która trwale wspiera i współfinansuje działania związane z publikacją książek o walorach literackich, popularno-naukowych i historycznych. Inicjatorem konkursu jest organizator Europejskiego Kongresu Samorządów.

Do konkursu mogą być zgłaszane książki/wydawnictwa, reprezentujące wszystkie gatunki literackie, a także prace historyczne i popularnonaukowe, których wydanie było możliwe dzięki zaangażowaniu samorządu lokalnego. Każde zgłoszenie powinno zawierać: autorów i tytuły publikacji, datę wydania oraz zakres wsparcia finansowego ze strony samorządu lokalnego.

Zgłoszenia prosimy wysyłać do 29 marca 2019 na adres: konkurs.januszowski@isw.org.pl

 

Informacja o patronie nagrody:

JAN JANUSZOWSKI – ur. 1550 w Krakowie, zm. 1613 w Nowym Sączu; wykształcony w Akademii Krakowskiej, pisarz Zygmunta II Augusta, sekretarz Stefana Batorego; tłumacz, edytor, właściciel największej w Krakowie drukarni (Oficyny Łazarzowej), w której wydał ok. 400 tytułów  (m.in. Biblię Jakuba Wujka (na obrazku), dzieła swego przyjaciela Jana Kochanowskiego). Podjął drugą po Wietorze próbę stworzenia czcionki narodowej oraz ustalenia ortografii polskiej, tworzył wzory nowych czcionek, prostych i ukośnych, dostosowanych do wymagań fonetyki i pisowni języka polskiego. Usiłował wprowadzić oryginalną, polską czcionkę. Wydał projekt nowej ortografii polskiej, Nowy karakter polski (1954).

W roku 1578 Januszowski otrzymał upoważnienie do drukowania statutów i konstytucji sejmowych (serwitoriat królewski), otrzymując monopol na drukowanie wszystkich pism urzędowych wychodzących z kancelarii królewskiej. W 1588 został nobilitowany przez króla Zygmunta III, przyjął nazwisko Jan Januszowski i otrzymał w 1590 roku tytuł architypografa królewskiego i kościelnego. W latach 1594-97 współpracował przy zakładaniu drukarni w Zamościu.

W 1601 roku, podczas zarazy panującej w Krakowie, umarła mu żona i wszystkie dzieci. Po tej tragedii został duchownym, a od 1604 był archidiakonem sądeckim. W 1607 otrzymał plebanię w mieście królewskim Solcu.
(źródło: Wikipedia)