Ruch Kukiz’15: Samorządy otwarte na obywateli

Podczas panelu dyskusyjnego poświęconego samorządności, zorganizowanego przez Ruch Kukiz’15 wielokrotnie wyrażano intencję przybliżania obywateli do samorządu. Ideą Kukiz’15 jest zaproszenie do wspólnego projektu, a także do kandydowania w wyborach samorządowych „kandydatów z aspiracjami gospodarskimi, a nie politycznymi” – jak podkreślano.

Panel otworzyła prezentacja projektu „Samorząd z Kukizem”. Poseł Tomasz Jaskóła akcentował wolę współpracy ruchu z osobami aktywnymi, posiadającymi wizję i własny pomysł, ponad podziałami partyjnymi.

Podczas panelu zostały zaprezentowane projekty Kukiz’15 mające wspierać funkcjonowanie samorządów: „Mapa wydatków gminy” – generator schematu wydatków prezentowany w formule graficznej, „Ranking radnych”, „Mapa gminnych rejestrów umów” i „Akademia świadomego spółdzielcy”. Poseł Jaskóła postulował także likwidację progów referendalnych w celu przeciwdziałania zjawisku negatywnej frekwencji.

Lidia Piestrzyńska, doradca podatkowy, właścicielka kancelarii konsultingowej „Profit” wskazywała, że gminy powinny nauczyć się postrzegania wydatków poprzez pryzmat planowania strategii zarządzania nimi. W tym celu niezbędna jest – jak podkreślała – autorefleksja i zdefiniowanie charakteru gminy (jako turystycznego, rolniczego, zaplecza sypialnianego i in.)

Podczas panelu dyskusyjnego omówiono także koncepcję waluty lokalnej i banku komunalnego. Jacek Kłyciński, działacz społeczny, członek Stowarzyszenia Na Rzecz Nowej Konstytucji Kukiz’15 przedstawiał korzyści płynące z operowania lokalna walutą. Wśród nich – aktywizację ekonomiczną społeczności lokalnych oraz ułatwienie lokalnych inwestycji. Powoływał się na doświadczenia innych krajów europejskich, np. na praktykę Niemiec i Norwegii w zakresie ustanawiania banków komunalnych. Przypomniał, że takie banki funkcjonowały w Polsce w okresie międzywojennym i wyraził nadzieję na wdrożenie w Polsce programów pilotażowych ww. projektów.

Posłanka Agnieszka Ścigaj wskazała referendum lokalne jako skuteczne narzędzie kontaktu ze społecznościami lokalnymi w budowaniu świadomości współdecydowania. Określiła też referendum jaka swoistą „sondę” w gminie, pozwalającą zdefiniować rzeczywiste potrzeby mieszkańców, np. w zakresie niezbędnych ich zdaniem  inwestycji.

Moderator spotkania, poseł Andrzej Maciejewski podsumował: „Mieszkańcy są najważniejsi i z tym hasłem chcemy iść do wyborów.”