Rozwój w Karpatach – rozwój wokół Karpat

Nieodzowną częścią Forum Ekonomicznego jest Konferencja Europa Karpat, podczas której goście zastanawiają się nad najważniejszymi problemami, które dotyczą Europy Środkowo-Wschodniej.

Minister Inwestycji i Rozwoju, Jerzy Kwieciński, poprowadził panel dyskusyjny: Rozwój w Karpatach- rozwój wokół Karpat. Minister Kwieciński zaczął od ogłoszenia podpisana makroregionalna deklaracja dot. Strategii Karpackiej. Celem strategii jest głębsza integracja regionu Karpat. Karpaty mogą nie tylko dzielić jako pasmo górskie, ale także łączyć jako region. Strategia trafi teraz w ręce KE. Najważniejsze założenia strategii to przede wszystkim wyraźna współpraca np. projekty transportowe, takie jak projekt Via Karpatia, efektywniejsza koordynacja, podniesienie konkurencyjności, lepszy dostęp do środków finansowych (Instytucje europejskie i granty europejskie).

Gościem honorowym panelu był Wicepremier Węgier, Mihaly Varga, który stwierdził, że kluczowe jest usunięcie barier między krajami karpackimi, zarówno tymi należącymi do UE jak i nieczłonkowskimi. Szczególnie ważne są infrastruktura drogowa, energia i konkurencyjność. Region Karpat ma potencjał, węgierska gospodarka urosła o ok. 4 % od zeszłego roku. Pan Varga podkreślił, że dzisiejszy dzień jest szczególnie ważny, z uwagi na fakt, iż rozpoczął się pewien proces łączenia regionu karpackiego.

Następny przemawiał Dan Octav Paxino, Sekretarz Stanu Rumunii. Stwierdził on, że Karpaty to wyjątkowe miejsce pod względem ekologicznym, kulturowym i ekonomicznym, dlatego powinno się je promować na arenie międzynarodowej. Dodał, że kluczowe jest zapewnienie synergii w regionie Karpat.

Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego podziękował za tą historyczną chwilę podpisania strategii Panu Kuchcińskiemu, Marszałkowi Sejmu RP za wieloletnią pracę nad strategią. Stwierdził, że Europa potrzebuje nowej energii a region Karpat może stać się takim bodźcem  dzięki dynamicznemu rozwojowi.

Denisa Zilakova, Dyrektor Generalna Biura Wicepremiera ds. Inwestycji i Informatyzacji Słowacji zwróciła uwagę na fakt, że istotna jest kwestia finansów w sprawie rozwoju regionu Karpat, dlatego należy przygotować plan podziału funduszy UE po roku 2020.

Dyskusję wzbogacił swoim głosem także Jan Ferencak, Burmistrz miasta Kezmarok na Słowacji. Strategia karpacka dotyczy jednego z najbiedniejszych regionów UE. Potrzebne są realne fundusze, które trzeba przekazać na poziom lokalny. W regionie karpackim brakuje autostrad, linii kolejowych, infrastruktura jest bardzo uboga. Główne przesłanie od lokalnych liderów: strategia jest dla ludzi w regionie karpackim, nie dla polityków. Dystans jest ogromny do pokonania aby dorównać innym regionom UE.

Ostatni zabrał głos Jean- Pierre Halkin, Dyrektor Generalny ds. Polityki Regionalnej w KE. Regiony stoją w obliczu problemów, które nie mogą zostać rozwiązane tylko lokalnie, dlatego UE powinna razem z regionami wypracować wspólną wizję. UE będzie musiała zapewnić odpowiednie środki na wsparcie strategii regionalnych. KE jest otwarta na dyskusje o najważniejszych punktach strategii.