Rozwój rynków kapitałowych w regionie EWŚ

Rynek kapitałowy w Polsce jest najbardziej rozwinięty spośród wszystkich gospodarek EŚW, a nasz kraj jest jedynym państwem regionu zaliczanym do rynków rozwiniętych. Czechy, Węgry i Rumunia wciąż mają status rynków wschodzących, a Bułgaria, Chorwacja, Słowacja i Słowenia należą do niższej grupy – nowych rynków wschodzących. Hamulcem w rozwoju jest pandemia. Na GPW w Warszawie pierwsza faza spadkowa w związku z COVID-19 miała miejsce już w końcu lutego 2020 r.

Autorzy: Marek Dietl, Mateusz Mokrogulski.