Rozmowa z Luisem Garcią Montero, dyrektorem hiszpańskiego Instytutu Cervantesa [wideo]

Kultura stanowi jeden z najistotniejszych elementów kształtujących społeczeństwo. Jest przekazem wartości i odgrywa ważną rolę w procesach społecznego dialogu.

O niekwestionowanym znaczeniu kultury dla kraju opowiada Luis Garcia Montero, dyrektor hiszpańskiego Instytutu Cervantesa.