Rosja wstrzymuje składkę do budżetu Rady Europy


06.07.2017 – Olga Sokołowska

Siergiej Ławrow, rosyjski minister spraw zagranicznych poinformował Thorbjørna Jaglanda, sekretarza generalnego Rady Europy o wstrzymaniu opłaty składki do budżetu tej najstarszej i najważniejszej międzynarodowej organizacji w Europie. Decyzję rządu uzasadnił ograniczeniem pełnomocnictw delegacji rosyjskiej w Zgromadzeniu Parlamentarny RE (ZPRE).

Ławrow jednocześnie zapewnił, że „Federacja Rosyjska będzie kontynuować pracę w RE w pełnym zakresie, włącznie z wykonywaniem zobowiązań, wynikających z konwencji, w których bierze udział”.

Przypomnijmy, że pełnomocnictwa rosyjskiej delegacji zostały ograniczone w 2014 roku w związku z aneksją Krymu i wojną w Donbasie. W efekcie jej członkowie nie mają prawa głosu, udziału w organach kierowniczych i w misjach obserwacyjnych. W odpowiedzi Rosja wstrzymała się od aktywności w Radzie, jednak przez pewien okres wnosiła składki. Kwota wpłaty w 2017 roku powinna wynieść ponad 33 mln euro, co stanowi 7 proc. budżetu Rady. Środki te są kierowane nie tylko na funkcjonowanie ZPRE, ale także np. na Kongres Władz Terenowych i Regionalnych oraz Europejski Sąd Praw Człowieka.

W tym tygodniu Thorbjørn Jagland omówi decyzję Rosji z członkami Komitetu Ministrów. Odpowiedzią może być nałożenie kary finansowej na Rosję, a jednym z wariantów – nawet jej wykluczenie ze Zgromadzenia Parlamentarnego RE.