Rola przemysłu zbrojeniowego w dzisiejszych relacjach międzynarodowych

Podczas IV Forum Przemysłowego, które odbędzie się w Karpaczu w dniach 12-14 grudnia, jednym z tematów poruszanych w panelach dyskusyjnych będzie rola przemysłu zbrojeniowego w kształtowaniu dzisiejszych relacji międzynarodowych.

Dzisiejszy postęp technologiczny odgrywa bardzo istotną rolę w rozwoju przemysłu zbrojeniowego. Potrzeba posiadania najnowocześniejszych i najskuteczniejszych systemów obronnych sprawia, że państwa decydują się nie tylko na duże inwestycje w rodzimy przemysł zbrojeniowy, ale i zawieranie umów międzynarodowych, mających zapewnić im odpowiednie narzędzia do obrony kraju. Współpraca na polu przemysłu zbrojeniowego ma zatem szansę stać się również okazją do zacieśniania relacji dyplomatycznych pomiędzy państwami.

Jaką rolę w dzisiejszych relacjach międzynarodowych odgrywa przemysł zbrojeniowy? Czy do skutecznej obrony obywateli niezbędna jest pomoc innych? Na te oraz inne pytania postarają się odpowiedzieć uczestnicy tego panelu.