Rokas Maciulis – o europejskim transporcie w Krynicy

Rokas Maciulis – szef litewskiego resortu komunikacji weźmie udział w tegorocznej edycji Forum Ekonomicznego w Krynicy.

źródło: biznesalert.pl

Minister Maciulis sprawuje swój urząd od roku 2016. Wcześniej, w latach 2014-2016 był ministrem energetyki w rządzie Algirdasa Butkevičusa. Zanim rozpoczął karierę polityczną był menedżerem wysokiego szczebla w sektorze prywatnym. Minister Maciulis pracował min. dla największych globalnych firm audytorskich oraz w branży energetyczno-paliwowej.

W 1994 r. uzyskał tytuł magistra w dziedzinie stosunków międzynarodowych oraz nauk politycznych na Uniwersytecie w Wilnie. W latach 1989-1994 studiował również ekonomię na tej samej uczelni.

Minister Maciulis weźmie udział w panelu dyskusyjnym pt. „Przyszłość infrastruktury drogowej w Europie”. Goście panelu omawiać będą najważniejsze kwestie dotyczące transportu, który w dalszym ciągu pozostaje jednym z najważniejszych wyzwań rozwoju ekonomicznego na Starym Kontynencie.