Robert Biedroń gościem V Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie

Podczas panelu: Progresywna polityka energetyczna i klimatyczna w miastach partia Wiosna przedstawi przykłady działań miast Sieci Progresywnych w obszarze energetyki, mobilności, rewitalizacji i gospodarki obiegu zamkniętego. Jednym z prelegentów będzie Robert Biedroń, polski polityk, samorządowiec, politolog, działacz na rzecz praw człowieka oraz na rzecz osób LGBT, publicysta, założyciel i od 2019 roku prezes partii Wiosna.

W dyskusji wezmą udział także między innymi: prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak i Ewa Całus – dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. Przed nami jedno z największych wyzwań cywilizacyjnych – globalna transformacja, wymagająca odejścia od paliw kopalnych do 2050 roku w celu ograniczenia zmian klimatu. Mieszkańcy miast odgrywają w tej transformacji kluczową rolę. Na samorządowcach spoczywa odpowiedzialność budowania, wspólnie z mieszkańcami, biznesem i organizacjami pozarządowymi miast przyjaznych globalnemu klimatowi.

Robert Biedroń był w latach 2012–2015 delegatem do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, jest też założycielem i byłym prezesem Kampanii Przeciw Homofobii (2001-2009). Jako poseł VII kadencji był wiceprzewodniczącym sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz członkiem sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. W latach 2014–2018 pełnił funkcję prezydenta Słupska.

Format Europejskiego Kongresu Samorządów, największego w Europie Środkowo – Wschodniej spotkania samorządowców, umożliwia dyskusję o wyzwaniach, z jakimi mierzą się dzisiaj samorządy w Polsce i w Europie. Także o głównych, najbardziej palących i wymagających szybkiej reakcji obszarach na styku aktywności władz centralnych, biznesu, nauki i organizacji pozarządowych. Do takich tematów z pewnością należy polityka energetyczna i klimatyczna zorientowana na ograniczenie postępującej degradacji środowiska naturalnego.