Relacje sąsiedzkie a dialog kulturowy na terenach pogranicza

Relacje sąsiedzkie a dialog kulturowy na terenach pogranicza

Twórczość oraz przekaz artystyczny są ważną częścią międzynarodowego dialogu kultur i narodów, narzędziem poznania i budowania wzajemnej akceptacji. W tym dialogu istotne miejsce ma dziedzictwo kulturowe obszarów pogranicza, a intensywność tej współpracy ma wpływ nie tylko na rozwój i poczucie tożsamości mieszkańców tych terenów, ale także na budowę relacji pomiędzy państwami.

Jaka jest rola ośrodków naukowych, kulturalnych i środków masowego przekazu w tym procesie? Co zawdzięczamy takim inicjatywom jak festiwale i inne formy oddolnych aktywności? I wreszcie, jak – w rzeczywistości zdominowanej przez obraz i skondensowany komunikat – skutecznie popularyzować to, co wartościowe w przestrzeni kultury i sztuki? O tym już pierwszego dnia XIII Forum Europa-Ukraina w ramach panelu Międzynarodowa współpraca w dziedzinie kultury czynnikiem rozwoju regionu i kraju będą rozmawiać osoby od lat działające w przestrzeni kultury oraz z sukcesami ją promujące i wspierające ochronę dziedzictwa, a wśród nich:

Staffan Forssell, dyrektor generalny Szwedzkiej Rady ds. Sztuki, Marta Wierzbieniec, dyrektor Filharmonii Podkarpackiej, Vasyl Brenzovics, prezes Stowarzyszenia Kulturalnego Węgrów Zakarpacia, Jan Nowara, dyrektor naczelny i artystyczny Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Leonid Bytsiura, wicemer Tarnopola oraz Anna Stróż-Pawłowska, dyrektor Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów.