Relacja z wileńskiej konferencji promującej publikację NATO: 1949 – 1999 – 2019

W ubiegłym tygodniu w Wilnie odbyła się konferencja promująca publikację „NATO: 1949 – 1999 – 2019”. Spotkanie, zorganizowane wspólnie z Litewską Akademią Wojskową im. gen. Jonasa Žemaitisa, otworzył Giedrimas Jeglinskas, zastępca sekretarza generalnego NATO ds. zarządzania.

Podczas spotkania dyskutowano o wyzwaniach, przed jakimi stoi obecnie Sojusz Północnoatlantycki. Giedrimas Jeglinskas podkreślił wagę gotowości i skutecznego odstraszania jako filarów dalszej budowy silnego Sojuszu. Inwestycje i wydatki na rozwój gotowości obronnych każdego z państw członkowskich to inwestycje, które budują globalną siłę NATO, dlatego  tak ważne jest, aby państwa dążyły do osiągnięcia tych wydatków na poziomie 2% PKB. Budowanie bezpieczeństwa to również wspieranie dodatkowych formatów i struktur współpracy międzynarodowej. Dobrym przykładem może tu być idea PLUS – formatu wspierającego zacieśnianie relacji obronnych między Polską, Litwą i USA.

Podczas debaty Martin Hurt z estońskiego Międzynarodowego Centrum ds. Obrony i Bezpieczeństwa (ICDS) zwrócił uwagę, że posiadające globalne aspiracje państwa członkowskie NATO nie powinny poprzestać na 2%. Aby wydatki na obronność były możliwe, kluczową rolę muszą odegrać liderzy życia politycznego, którzy powinni wyjaśnić opinii publicznej wagę tych inwestycji. Wyzwaniem jest bowiem tworzenie i budowanie świadomości społecznej, a nie podążanie za istniejącymi opiniami. Greta Tučkutė, doradca ministra ds. obrony Litwy oraz Liudas Zdanvičius, ekspert Litewskiej Akademii Wojskowej im. gen. Jonasa Žemaitisa, kontynuowali wątek dużego znaczenia współpracy polsko-litewskiej oraz innych formatów, w tym kooperacji państw nordyckich i bałtyckich. Uzasadnieniem zacieśniania relacji jest nie tylko usytuowanie geograficzne, ale również wspólne wyzwania w dziedzinie bezpieczeństwa. Dr Kinga Redłowska, dyrektor programowa Forum Ekonomicznego podkreśliła, iż sojusz militarny jest tak silny, jak zaangażowanie jego członków.  Nadszedł moment, w którym kluczowe znaczenie dla struktury bezpieczeństwa europejskiego będą miały decyzje państw europejskich. Polityka Polski może odegrać bardzo ważną rolę w tym procesie. Pytaniem otwartym pozostaje, czy Polska będzie w stanie wypromować swoją wizję bezpieczeństwa i nadać priorytet zagrożeniu ze strony Rosji na równi z pozostałymi wyznaniami, takimi jak terroryzm, migracje czy wzrastająca potęga Chin. Dr Ledion Krisafi reprezentujący Albański Instytut Spraw Międzynarodowych omówił wyzwania w dziedzinie bezpieczeństwa, przed jakimi stoją  państwa bałkańskie, do których zaliczyć należy nie tylko zainteresowanie regionem ze strony Rosji, ale i ze strony Chin.