Relacja z prezentacji „NATO: 1949-1999-2019. 20 lat Polski w 70-letnim Sojuszu” w Tiranie

Debata NATO: 1949-1999-2019. 20 lat Polski w 70-letnim Sojuszu”, realizowana przez Instytut Studiów Wschodnich oraz Albański Instytut Studiów Międzynarodowych, odbyła się 25.09 w siedzibie Tiranie Libraria Tirana Times.

Prezentacja publikacji oraz dyskusja poświęcona dwóm ważnym rocznicom – 70-leciu NATO oraz 20-leciu Polski w strukturach Sojuszu została zainaugurowana przez Karola Bachurę, Ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej w Albanii,  który podkreślił, że w obecnej sytuacji geopolitycznej NATO potrzebne jest bardziej, niż kiedykolwiek wcześniej. Ambasador zwrócił również uwagę na bardzo dobrą współpracę armii polskiej i albańskiej, czego wynikiem były wspólne ćwiczenia militarne naszych i albańskich żołnierzy.

Anna Kurowska, Manager Programowy ds. Bałkanów w Instytucie Studiów Wschodnich w Warszawie zaprezentowała publikację, która powstała w ramach realizacji naszego projektu. Zwróciła uwagę, że dla Polski od wielu lat NATO stanowi gwarancję bezpieczeństwa, a w szczególności jeżeli weźmiemy pod uwagę obecną sytuację geopolityczną w regionie (m.in. rosyjska agresja na Krymie). Podkreśliła, że istotnym aspektem publikacji jest zaprezentowanie polskiego wkładu w rozwój Sojuszu oraz znaczenie, jakie dla Polski miało wstąpienie w szeregi  Sojuszu, jak również przedstawienie perspektywy państw Europy Środkowej i Zachodniej, najmłodszych państw członkowskich (Albania) oraz Stanów Zjednoczonych.

Dyskusję poprowadziła Alba Cela, wicedyrektor Albańskiego Instytutu Studiów Międzynarodowych, która podkreśliła znaczenie, jakie dla Albanii ma członkostwo w strukturach NATO. Ponownie zaznaczyła, jak istotna jest współpraca Polski i Albanii.

Następnie głos zabrał Ledion Krisafi, analityk AIIS oraz współautor publikacji „NATO: 1949-1999-2019. 20 lat Polski w 70-letnim Sojuszu” opowiedział o istotnych zmianach, jakie zaszły w albańskiej armii po 2009 roku. Dotychczasowa duża, ale źle wyposażona armia przeszła całkowitą transformację.

O wyzwaniach, jakie stoją przed Sojuszem oraz państwami członkowskimi mówił Plator Kalakula, szef Dyrektoriatu NATO w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Albanii. Pan Kalakula podkreślił, że przyszłość NATO zależy od politycznej spójności jego członków, ponieważ to oni decydują o działaniach podejmowanych przez siły NATO. Przypomniał również znaczenie podpisania porozumienia w sprawie stałej współpracy strukturalnej (tzw. PESCO).W trakcie dyskusji nie zabrakło również kwestii dotyczących wali z fake news, do których odniósł się, ppłk. Tomasz Koperwas, attaché wojskowy przy Ambasadzie RP w Tiranie.