Relacja z bloku tematycznego Transport i Logistyka – Klucze do Europejskiej Gospodarki?

Blok tematyczny otworzyła prezentacja Paula Brewstera, doradcy ds. polityki UE w Irlandzkim Urzędzie Rozwoju Gospodarki Morskiej. Pan Brewster przedstawił najważniejsze aspekty ogromnej roli jaką odgrywa transport morski w funkcjonowaniu gospodarczy kraju-wyspy jakim jest Irlandia. „Bezwzględny rozmiar sektora morskiego w Irlandii jest mały, ale wpływ tej grupy pracowników na budowę dobrobytu wśród obywateli jest ogromny” podkreślił Brewster. „Irlandia ma dzięki portom wyraźne zyski z turystyki, czy energii odnawialnej. Pomagają nam one również przyciągnąć inwestycje zagraniczne i kapitał intelektualny” dodał.

Po prezentacji wprowadzających odbyła się debata pod tytułem: „Czy Polska kolej wjedzie do Europy?”. Dyskusję poprowadziła radczyni prawna i regularny gość konferencji ISW Beata Superson-Polowiec. Przedstawiła uczestników podkreślając ich zasługi dla rozwoju kolejnictwa i infrastruktury kolejowej w naszym kraju. Otworzyła dyskusję zadając pytanie o wygląd tego sektora z perspektywy osób w ramach niego pracujących.

Pierwszy w debacie zabrał głos Michał Beim, członek zarządu PKP S.A. Beim stwierdził, że Europa wcale nie jest najważniejszym wyznacznikiem jakości w kolejnictwie, a niektóre inwestycje np. w Azji są warte uwagi w kontekście priorytetów rozwojowych. „Trzeba spojrzeć na Polską kolej jako swojego rodzaju pomost między rynkami Europy Zachodniej a rynkami Dalekiego Wschodu” dodał. Beim zapowiedział również, że program remontowy PKP ma na celu wprowadzenie kolei polskiej na takie tory by prześcignęła jakościowo zachód kontynentu.

Krzysztof Niemiec, wiceprezes Track Tec S.A., przedstawił statystyki dotyczące linii kolejowych w Europie, a w szczególności stanu i rozmiaru sieci trakcyjnych. Omówił również ważne wskaźniki gospodarcze dotyczące infrastruktury kolejowej. „Jesteśmy w Europie – ważne szlaki komunikacyjne jak na przykład Adriatyk-Bałyk biegną przez Polskę” stwierdził Niemiec.

Zbigniew Konieczek, Prezes Newag S.A., zgodnie z profilem swojej firmy, odnosił się przede wszystkim do stanu taboru kolejowego w Polsce. „ Z przykrością stwierdzam, że w związku z nowymi perspektywami gospodarczymi, w latach 20-stych może czekać nas zastój” przewidywał Konieczek. Zwrócił uwagę, że w Polsce często mówi się o modernizacji starego taboru w kategorii sukcesu, a nie jest to konkurencyjne rozwiązanie. Jednocześnie Polska była zmuszona nadrabiać zapóźnienia cywilizacyjne, np. brak produkcji pociągów elektrycznych, w zdecydowanie krótszym czasie niż kraje wiodące. „To jest miarą naszego sukcesu” stwierdził Konieczek.

Debatę zamknął Janusz Kucmin, Główny Przedstawiciel Bombardier Transportation na Polskę. „Istotna jest świadomość decydentów, że inwestycje w kolej są konieczne” stwierdził, odnosząc się do uwagi przedmówcy, że w Polsce nie istnieje spójna strategia kolejowa kontynuowana ponad podziałami politycznymi. Kucmin nie zgodził się również ze stwierdzeniem, że producenci taboru w Polsce są skazani na porażkę, bo istnieją firmy w tym sektorze, które radzą sobie nawet bez funduszy unijnych. Podkreślił, że np. Bombardier produkuje lokomotywy dla całej Europy.

Paneliści zgodzili się, że istotą dalszego sprawnego rozwoju polskiego kolejnictwa są świadomość jego wagi dla gospodarki oraz zwiększone nakłady na inwestycje.