Reindustrializacja: jak nadać nową dynamikę przemysłowi?

Od wielu dekad w Europie panowało przekonanie, że oto żyjemy w erze postindustrializmu, czyli dominacji sektora usług. Energochłonnemu i wysokoemisyjnemu przemysłowi przeciwstawiano ekologiczną gospodarkę opartą na wiedzy. Czy gospodarki krajów UE są wystarczająco konkurencyjne, by można było stwierdzić, że realna jest odbudowa przemysłu w Europie? Jak zatem ma wyglądać unijna reindustrializacja? Jaka ma być struktura tego przemysłu i jakie dziedziny wytwórczości mają szanse rozwoju w Europie?  Na te pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy  debaty „Reindustrializacja: jak nadać nową dynamikę przemysłowi?” Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu, PKO Bank Polski; Wojciech Jasiński, Prezes Zarządu PKN ORLEN S.A.; Ralf Fücks, Prezes, Fundacja im. Heinricha Bölla, Niemcy oraz Michał Jezioro, Wiceprezes ds. Rozwoju  KGHM Polska Miedź. Dyskusję poprowadził Jacek Karnowski, Redaktor Naczelny tygodnika wSieci.

W ocenie Wojciecha Jasińskiego, Prezesa Zarządu PKN Orlen prawdziwa siła gospodarcza tkwi w realnym przemyśle. „Spójrzmy na takie niewielkie kraje jak Austria i Dania, nie wspominając już o takiej potędze jak Niemcy. W latach 90-tych sytuowano nas jako zaplecze usługowe, a najlepiej płatne usługi i tak Polskę omijały” – dodał Jasiński. Prezes Jasiński podkreślił, że Polsce potrzebna jest zmiana toku myślenia, należy rozwijać polską przedsiębiorczość i promować polskie firmy. Musimy jednak pamiętać, że oferta polskich przedsiębiorców musi być także korzystna pod względem ekonomicznym.

Zbigniew Jagiełło, Prezes PKO Banku Polskiego zauważył podczas dyskusji, że „nasze oczekiwania wzrosły, a one sprowadzają się obecnie m.in. do tego, czy polskie firmy mogą być tymi, które ustalają trendy. (…) Nasza gospodarka, nasze społeczeństwo, nasze firmy chcą grać w tej Lidze Mistrzów i mieć jedną, dwie, cztery firmy, które będą mogły te reguły ustalać i wykorzystywać te siły” . Prezes Jagiełło podkreślił, że niezwykle ważna jest nie tylko sama produkcja, ale też tzw. wartość dodana, którą firma osiąga dzięki konkretnym zabiegom marketingowym, promocyjnym.

Wiceprezes KGHM Michał Jezioro zwrócił uwagę, że nie byłoby wielkiej Japonii czy Korei gdyby nie możliwość połączenia przemysłu z nowymi technologiami – „Wszystkie te gospodarki oparte na wiedzy, na innowacjach, na nowoczesnym serwisie działają w krajach, w których są też huty, działa przemysł wydobywczy”. Zdaniem Wiceprezesa KGHM Polska Miedź wszystkie nowoczesne gospodarki tworzą określone „łańcuchy zadań, które zapewniają im niezależność”. „Jeśli produkuje się samochody, to w pobliżu sytuowane są również zakłady produkujące podzespoły, bo to gwarantuje niezależność, pewien łańcuch produkcji” – tłumaczył.

Zdaniem Ralfa Fücksa, Prezesa Fundacji im. Heinricha Bölla z Niemiec stary model wzrostu gospodarczego się wyczerpał, a w Polsce tkwi ogromny potencjał szczególnie poprzez dzięki połączeniu rolnictwa, bogactw naturalnych oraz produkcji energii. Żyjemy w erze zmian i wyzwań do najważniejszych zaliczyć możemy automatyzację i inwestycje w wiedzę, globalizację oraz zmiany klimatyczne.