Regiony na rozdrożu. Jak znaleźć nowe wyzwania?

Zmiany społeczne i gospodarcze zmusiły wiele regionów do redefinicji ich pierwotnych ról oraz obszarów zainteresowań. Przemiana, która często była symulowana przez państwo i jego programy pomocowe, zmieniła demograficzny i przemysłowy obraz regionu. Zmiany przyniosły nowe role, a w konsekwencji nowe ekonomiczne i technologiczne szanse oraz wyzwania.

Wiele regionów, w tym nasz, znalazły się na rozdrożu kiedy pojawiły się nowe kierunki rozwoju, szanse i wyzwania. Powody były różne, ale zazwyczaj miały podłoże gospodarcze. Ponadto, regiony, które doświadczyły procesu transformacji zostały zmuszone do zaakceptowania zmian na wielu płaszczyznach. Dotyczyło to nie tylko spraw gospodarczych, ale również sposobu myślenia. Należy zdać sobie sprawę, że skończyła się stara epoka, a nowa jeszcze się nie zaczęła.

Państwo, przedsiębiorcy i samorządy często oferują wsparcie w formie różnych programów pomocowych, kursów, lekcji, a nawet planów działania i projektów. Zazwyczaj umożliwiają one postawienie pierwszego kroku w kierunku odnowy regionu. Fundusze, a w konsekwencji plany rozwoju nie wystarczają do zmiany roli regionu. Nowa świadomość oraz wspieranie kreatywnych pomysłów to droga do przemiany fizycznego i mentalnego wyglądu obszaru.

Powyższy opis wpasowuje się w misje i rolę agencji Zasavje Regional Development. Została założona dwa lata temu. W tym czasie kierowała wdrożeniem Regionalnego Programu Gwarancji Zasavje, Programu Stypendiów Regionalnych, oraz instrumentów Programu dla Problemów obszarów Hrastnik, Radeče i Trbovlje. Reprezentują one filar programów, które dają zastrzyki finansowe w celu zapewnienia funduszy, pieniędzy, a w następstwie nowych, świeżych i kreatywnych pomysłów.

RDA Zasavje promuje kontakty między regionalnymi, kluczowymi interesariuszami i oferuje pomoc oraz niezbędne informacje dla regionalnych firm, społeczeństwa obywatelskiego, a także dla innych organizacji z różnych branż. Nasz wykwalifikowany i zmotywowany zespół pracowników promuje tworzenie sieci kontaktów oraz nawiązywania partnerskich powiązań w celu zrównoważonego rozwoju regionu Zasavje. Łączy zarówno krajowe jak i zagraniczne organizacje w ramach polityki spójności oraz współpracy terytorialnej Unii Europejskiej.