Regionalna Izba Gospodarcza w Karlowych Warach pomaga przedsiębiorcom podczas drugiej fali pandemii koronawirusa

Obywatele i przedsiębiorcy w Regionie Karlowarskim, najmniejszym regionie, zamieszkałym przez ok. 290 tys. mieszkańców, oraz regionie z najmniejszym PKB na mieszkańca w Republice Czeskiej, obecnie borykają się ze skutkami epidemii koronawirusa. Cechą charakterystyczną regionu jest to, że szkody są raczej strukturalne, ponieważ w regionie dominują usługi oraz górnictwo. Należy zauważyć, że w związku z upadkiem górnictwa, setka górników podczas obecnego kryzysu ekonomicznego została zwolniona. Kolejnych 13.500 miejsc pracy jest zagrożonych, przede wszystkim w zakresie turystyki oraz przemysłu uzdrowiskowego. Te obszary są najbardziej narażone na skutki kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa.

Izba Gospodarcza jest wyłącznym przedstawicielem przedsiębiorców w Republice Czeskiej oraz wspiera ich działania. Dlatego powołaliśmy zespół ekspertów, który udziela rad przedsiębiorcom odnośnie działań podejmowanych przez państwo, odpowiada na pytania dotyczące działań państwowych, zarządzania kryzysowego, pytań prawnych, finansowych oraz podatkowych, grantów oraz optymalizacji biznesu. Jeden z członków zespołu udziela przedsiębiorcom informacji dot. działań państwowych  oraz udziela im odpowiedzi na pytania dot. programów wsparcia oraz ograniczeń dotyczących podróżowania z- lub do- poszczególnych państw. Ponadto, organizujemy wideokonferencje na aktualne tematy” zauważył Tomáš Linda, MBA, Przewodniczący Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej w Karlowych Warach.

Ostatnie miesiące kryzysu potwierdziły ważność Izby Gospodarczej oraz jej działań. Poza długotrwałym odpływem ludności oraz nierozwiązanymi problemami strukturalnymi, zmagaliśmy się w wielu sferach gospodarki z bezpośrednimi skutkami rozwiązań kryzysowych, które zostały przyjęte w odpowiedzi na pandemię. Obawiamy się, że kolejny odpływ mieszkańców mógłby doprowadzić do fatalnych konsekwencji dla regionu oraz dla całego państwa. Ponadto, doświadczamy zagrożeń z powodu niewypłacalności, rozpadu łańcuchów dostaw, oraz niezdolności do szybkiego restartu ekonomicznego po skończeniu pandemii.

Pracownicy Regionalnej Izby Gospodarczej podczas epidemii przeprowadzili kilka sondaży, w których zidentyfikowano obecne problemy oraz potrzeby przedsiębiorców w regionie. Dane zostały następnie przeanalizowane a wnioski przekazane władzom, w celu stworzenia przez państwo skutecznych mechanizmów pomocy dla przedsiębiorców i spółek.

Jesteśmy jedynym i najbliższym partnerem przedsiębiorców w regionie, dlatego korzystamy z okazji stworzenia skutecznych środków pomocy. Na podstawie zebranych danych ustalamy rekomendacje dla przedsiębiorców odnośnie uzyskania państwowej pomocy” podkreślił Stanislav Kríž, Dyrektor Regionalnej Izby Gospodarczej w Karlowych Warach.

A w jaki sposób jest sytuacja w regionie Karlowy Wary postrzegana przez przedsiębiorców? Zmniejszenie liczby zleceń oraz ograniczenia dla ruchu transgranicznego są uważane za największe przeszkody. Zdecydowana większość przedsiębiorców przyjęłaby zmniejszenie podatków, wsparcie przez państwo inwestycji, oraz powrót do normalnego życia. W obecnej sytuacji, jest niezwykle ważne móc się spodziewać konkretnej daty zniesienia ograniczeń oraz określonych warunków, których spełnienie doprowadzi do powrotu do normalnego życia. To jest kluczowe dla sfery prywatnej oraz gospodarczej.